Endüstriyel Testler

Endüstriyel Testler

Test etmek demek, belirlenmiş kriterler ve standartlara ve genel kabul görmüş test yöntemlerine bağlı kalarak, bir ürünün uygun nitelikte olup olmadığının sistematik olarak belirlenmesi demektir. Endüstriyel testler ise bir yandan üretim aşamalarında bir yandan da satış sonrası servis koşullarında, bir ürün veya ekipmanın uygun olup olmadığının, deneyimler ile tespit edilen kabul kriterlerine göre değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Endüstriyel testler, test edilen ürünün veya bir parçasının, mekanik ve teknolojik özelliklerini, kullanım özelliklerine bağlı kalarak, tahribatlı veya tahribatsız olarak ölçmek amacı ile gerçekleştirilmektedir.

Tahribatlı testler veya mekanik testler, ürün veya malzemelerin sabit, değişken veya farklı şekillerde uygulanan yükler karşısında gösterdiği mekanik davranışları ölçmek için uygulanmaktadır. Sanayide genel olarak tasarım aşamasında, kullanılacak malzemelerin, üretim öncesinde, üretim sırasında veya üretim sonrasında nasıl bir tepki göstereceğini anlamak amacı ile bu testler yapılmaktadır. Tahribatlı testler, malzeme örneği, her bir özellik için hazırlanmış test cihazlarından geçirilerek yapılmaktadır. Bu şekilde malzemelerin farklı yükler karşısında gösterdiği tepkiler kontrol edilmektedir. Fiziksel özellikler yanında malzemelerin kimyasal yapıları da tahribatlı testlerle tespit edilebilmektedir.

Başlıca verilen tahribatlı test hizmetleri şunlardır: çekme testi, eğme testi, kaplama ve boya kontrolleri, çentik darbe testi, sertlik testi, makroyapı ve mikroyapı testleri, kırılma tokluğu testleri ve bir takım kimyasal analizler.

Tahribatsız testler ise, test edilen ürün veya malzemelere bir zarar vermeden yapılmaktadır. Bu testler en fazla başvurulan kalite kontrol yöntemlerinden biridir. Üretim faaliyetlerinin devam eden aşamalarında ya da sonunda, ürün veya malzemelerin istenilen koşulları sağlayıp sağlayamadığı, bu yöntemle test edilmektedir. Tahribatsız testler aynı zamanda, üretim koşullarının ortaya çıkardığı malzeme yıpranmalarının tespit edilmesi için, bakım süreçlerinde oldukça sık yapılmaktadır.

Başlıca verilen tahribatsız test hizmetleri şunlardır: manyetik parçacık testleri, radyografik testleri, ultrasonik testleri, sıvı penetrant testleri, kaçak testleri, gözle muayene, hidrostatik testler, vakum testleri, sertlik testleri, kaplama ve boya kontrolleri ve boyutsal kontroller.

Test ve muayene kuruluşları tarafından verilen endüstriyel test hizmetlerinin kapsamı son derece geniştir. Tekstil sektöründen kozmetik sektörüne, gıda sektöründen inşaar sektörüne kadar geniş bir yelpazede bu hizmetler verilmektedir.

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da ürün ve hizmetlerde güvenilirliği sağlamak amacı ile çok çeşitli ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda verilen başlıca endüstriyel test hizmetleri şunlardır:

  • Deterjan testleri
  • Ekolojik testler
  • Oyuncak testleri
  • Kişisel bakım ürünleri testleri
  • Kozmetik testleri
  • Petrol doğalgaz testleri
  • Maden testleri
  • Kimyasal madde testleri

Endüstriyel testler yapılırken mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.