İhracat Uygunluk Testleri

İhracat Uygunluk Testleri

İhracat uygunluk sertifikası, asgari güvenlik, düzenleme ve teknik gereklilikleri karşılayan ürünlere verilen bir belgedir. İhraç edilecek ürünler için uygunluk sertifikası düzenlemeden önce, bu ürünlerin ilgili standartlara ve yasal düzenlemelere uygun oluuğunun ve gerekli koşulları taşıdığının test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. İhracata uygunluk konusu, ürünlerin ihraç edileceği ülkeden ülkeye farklı olmaktadır. Bu nedenle uluslararası piyasalara ürün gönderen üretici firmaların, uymaları gereken farklı standartların ve yasal düzenlemelerin farkında olmaları gerekmektedir. Ürünlerin belli bir ülke gümrüklerinden geçebilmesi ve o ülkenin tüketicilerine sunulabilmesi için, genellikle bir ihracat uygunluk belgesi gerekmektedir.

İhracat uygunluk durumu, genel olarak tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf kuruluşların yapacakları ölçüm, test, analiz, muayene, gözetim ve değerlendirme çalışmaları ile belirlenmektedir.

Bir uygunluk belgesi (CoC, Certificate of Compliance), ihraç edilmek üzere yüklenen ürünlerin, taraflar arasında yapılan şartname esaslarına, ilgili standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Ancak bu belgenin, test ve analiz belgeleri ile desteklenmesi gerekmektedir. İhracat uygunluk testleri bu amaçla yapılmaktadır.

Bugün birçok ülke kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde, ülkelerine gönderilecek ürünler için ürün uygunluk değerlendirme belgesi talep etmektedir. Bu taleplerin temelinde, vatandaşlarının sağlık ve güvenliklerini korumak ve tüketicilere sunulacak ürünlerin kaliteli olmasını sağlamak için, bu ürünlere yükleme öncesi uygunluk kontrolü (PVoC, Pre-shipment Verification of Conformity) programı uygulamaktadır. Bu program aynı zamanda doğal çevrenin korunmasını da hedef almaktadır.

Bu program çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından ürünlerin sevkiyat öncesinde test ve analiz işlemlerinin ve fiziki gözetimlerinin yapılması ve uygunluk belgelerinin hazırlanması gerekmektedir.

Günümüzde bu çerçevede olmak üzere, Cezayir, Burundi, Mısır, Etyopya, Gabon, Hindistan, Kenya, Kuveyt, Moğolistan, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Uganda, Fildişi Sahili, Kamerun ve Zenzibar gibi ülkeler, bu programı uygulamakta ve ülkelerine gönderilecek ürünler için uygunluk testlerinin yapılmasını talep etmektedir.

Bu programlar her ülkenin resmi makamları ve standart oluşturan kuruluşları ile birlikte oluşturulmaktadır. Örneğin Cezayir, 2009 yılından itibaren, ülkelerine gönderilecek bazı ürünler için, bu ürünlerin uygunluğunu kanıtlamak amacı ile, bir yetkili kuruluş tarafından düzenlenmiş uygunluk belgesi aramaktadır.

Benzer şekilde Suudi Arabistan’da ulusal standartları hazırlayan Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) kararları uyarınca, bazı ürünlerin ülkeye girişi sırasında gümrüklerde uygunluk denetimi yapılmaktadır. SASO belgelendirme süreci, ihraç edilen ürünlerin türüne göre farklı işlemektedir. Bu süreçte, ürün muayenesi, üretim süreçlerinin denetimi, laboratuvar ölçüm, test ve analizleri ve belge kontrolü yapılmaktadır. Örneğin, elektronik cihazlar, kozmetik ürünleri, oyuncaklar, araçlar ve mobilyalar üreten firmalar SASO belgesi almak zorundadır.

Bir başka ihracat uygunluk testleri, CE işaretleme uygulaması için yapılmaktadır. CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu garanti eden önemli bir işarettir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapacak işletmelerin, CE işaretleme uygulaması ile ilgili esaslara uymaları bir zorunluluktur. Bu uygulama sadece ilgili direktiflerin kapsamına giren ürünlerle ilgilidir. Ürün kategorileri için ayrı direktifler yayınlanmıştır. Ayrıca uygunluk süreci bu direktiflerde yer almaktadır. CE işareti gerektiren ürünlerde bu düzenlemelere uyulmamasının çeşitli yaptırımları bulunmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında ihracat uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen ihracat uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.