SAE Standartları Testleri

SAE Otomotiv Standartları Testleri

SAE International kısaltması, Otomotiv Mühendisleri Topluluğu anlamına gelen Society of Automotive Engineers International ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. SAE International, havacılık, otomotiv ve ticari araç sektörlerinde 130 bine yakın mühendis ve ilgili teknik uzman barındıran küresel bir dernektir. İnsanlığın yararı için mobilite bilgisi ve çözümleri üretmektedir. Havacılık, otomotiv ve ticari araç sektörleri değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu değişim, yeni ve gelişen teknolojiler ve iş uygulamalarını da birlikte getirmektedir. SAE International, havacılık, uçak, otomobil, arazi ekipmanları, deniz araçları, demiryolu araçları, kamyonlar ve otobüsler dahil olmak üzere her türden motorlu araçlar hakkında teknik bilgiler geliştirmektir.

SAE International’in, vizyonuna uygun şekilde geliştirdiği standartlar, şu başlıklar altında toplanabilir:

  • AeroPaks standartları, sekiz binden fazla SAE havacılık standartları, spesifikasyonları, önerilen uygulamalar ve kaynak belgelerini kapsamaktadır.
  • Jpaks standartları, iki binden fazla SAE yer araçları standartlarını kapsamaktadır.
  • Havacılık ve uzay kalite standartları, havacılık sektörü tarafından geniş çapta kabul gören bir standartlar dizisidir. Üretici ve tedarikçi firmaların uyumlu kalmasına ve müşterilerin talep ettiği kaliteyi sağlamasına destek olmak için sürekli iyileştirme araçları sağlamaktadır.
  • J1939 standartları, SAE International’ın ağır hizmet araçları için denetleyici alan ağı ile ilgili standart ailesidir.

Bu standartlar aynı zamanda parçaları, donanımları ve sistemleri de kapsamaktadır. Bütün bu standartlar, ilgili sektörlerde yeniliği teşvik etmekte ve tasarım, üretim ve birlikte çalışabilirlik esaslarını düzenlemektedir. Üretim faaliyetlerinde tutarlılık, yüksek kalite ve maksimum performans esas alınmaktadır.

Otomobil üretim teknolojileri geliştikçe otomobillerin sayısı da artmaktadır. Bu ise enerji gereksiniminin daha fazla armasında neden olmuştur. Bu paralelde özellikle fosil kaynakların yakın bir gelecek tükenecek olması, dünya üzerindeki enerji rezervlerinin daha verimli kullanılmasını gerektirmiştir. Motorlu araçlarda enerji kullanımını daha verimli hale getirmek için, uygulanabilecek yöntemlerden biri de araçların kullanımı sırasındaki kayıpları azaltmaktır. Teorik olarak araçlar üzerine etki yapan çeşitli kuvvetler, enerji kaybına neden olmaktadır. Bu kuvvetlerden belki de en önemlisi yuvarlanma direnç kuvvetidir. Yuvarlanma direncini etkileyen kullanım koşulları, hız, şişirme basıncı ve yüktür. Bu kuvvetler kontrol altına alınabilirse otomobillerde yakıt tasarrufu sağlanabilir. İşte söz konusu yuvarlanma direnci standart ölçüm teknikleri, SAE J1269 ve SAE J1270 standartlarında yer almaktadır:

  • J1269-200609 Binek otomobil, hafif kamyon ve karayolu kamyon ve otobüs lastikleri için yuvarlanma direnci ölçüm prosedürü

Bu standart, pnömatik binek, hafif kamyon ve karayolu kamyonu ve otobüs lastiklerinin yuvarlanma direncinin laboratuvar ortamında ölçülmesi için geçerlidir. Prosedür sadece serbest kaymalı lastiklerin sıfır kayma ve eğim açıları ile sabit durumda çalışması için geçerlidir.

  • J1270-201710 Binek otomobil, hafif kamyon ve karayolu kamyon ve otobüs lastiği yuvarlanma direncinin ölçümü

Bu standarda göre kuvvet, tork ve güç ölçüm yöntemlerinin hepsi ortak kullanımdadır ve aynı test sonuçlarını vermelidir. Direksiyon, çekiş, yüzey dokusu ve sabit durma durumundaki lastik işlemlerinin etkileri, halen araştırma aşamasında oldukları için önerilen uygulamaların dışında tutulur.

Bu iki örnek dışında SAE International tarafından tasarlanmış ve yayınlanmış binlerce standart bulunmaktadır ve yetkili kuruluşlar tarafından işletmelerin talepleri doğrultusunda bu standart kriterleri çerçevesinde ölçüm, test ve analiz hizmetleri verilmektedir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında SAE standartları test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen SAE standartları test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.