Kişisel Bakım Ürünleri Testleri

Kişisel Bakım Ürünleri Testleri

Kişisel bakım, insanların kendi sağlıklarını korumaları ve devam ettirmeleri için uyguladıkları öz bakım faaliyetidir. Başka bir ifade ile insan sağlığına olumlu etki yapacak şekilde uygulanan davranışlar bütünü olarak da tanımlanabilir.

Kişisel bakım çalışmalarının amacı, sağlıklı olmak, görünümü olumlu hale getirmek ve kişinin kendine güvenini artırmaktır. Birçok mikroorganizma, temizliğine dikkat etmeyen insanlara daha kolay bulaşmaktadır. Sağlıklı olmak için düzenli bir şekilde vücut, saç, ağız ve dişlerin temizlenmesi ve giysilerin sık yıkanması gerekmektedir.

Bugün genel olarak kişisel bakım faaliyetlerini etkileyen faktörler şunlardır: alınan kültür, aile, sosyo-ekonomik durum, kişilik ve hastalıklar. Temizlik bir yandan kişisel sağlığın temelini oluştururken, bir yanda da toplumun gelişmişlik düzeyini ifade eder.

Kişisel bakım ürünleri sektörü, son yıllarda sadece kadınları değil, artık erkekler ve çocukları da kapsayan bir sektör haline gelmiştir. Ancak işin içinde sağlık olduğu için birçok kişisel bakım ürünü, sağlık ve performans kaygıları yüzünden yasal düzenlemelere tabi durumdadır. Ayrıca kişisel bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri için, REACH (Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasal maddelere yönelik yasal düzenlemeleri bir çatı altında toplayan bir tüzük), GMP (iyi üretim uygulamaları) ve benzeri düzenlemelerle bir takım sınırlamalar ve test yöntemleri geliştirilmiştir.

Örneğin tartışmalı madde testleri, kişisel bakım ürünleri üreten firmalar için çok önemlidir. Ürünlerin ithal, ihraç ve pazarlama işlemleri sırasında ortaya çıkacak sorun riskini azaltmaktadır. Ülkelerin kendi yasal düzenlemeleri farklıdır ve bir ülkenin yasaklamadığı bir ürünü başka bir ülke yasaklamış olabilir.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde kişisel bakım ürünleri testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.