Kimyasal Madde Testleri

Kimyasal Madde Testleri

Kimyasal madde testleri gıda sektöründen tekstil sektörüne kadar, eczacılık sektöründen kişisel bakım ve kozmetik sektörüne kadar birçok sektörde ihtiyaç duyulan, özellikle çalışanların ve tüketicilerin sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli olan testlerdir. Kimyasal analiz dendiği zaman, inceleme konusu olan bir maddeyi, örneğin bir elyafı, bir deterjanı veya bir gıda maddesini tanıma ve bunun bileşimlerini tespit etme çalışması anlaşılır. Bu bilgilerden işletmeler, çalışanların sağlığına veya tüketicilerin sağlığına ya da doğal çevreye yönelik olası riskleri ortadan kaldırmak ve kaliteli ürünler elde etmek için yararlanmaktadır.

Aynı zamanda işletmelerin verimliliği, yapılacak kontrol ve denetimler ile sağlanmaktadır. Bu kontrol işlemleri üretimin her aşamasında ve hedeflenen amaç doğrultusunda yapılmak zorundadır. Üretimin hedeflenen amaca uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği ise yapılacak fiziksel ve kimyasal test ve analizlerle ortaya çıkmaktadır. Bir kısım işletmeler, kapasiteleri ve güçleri oranında bu çalışmaları yapmak üzere kandi laboratuvarlarına sahiptir. Ancak bazen yapılacak testlerin önemi ve hassaslığı ve bu kapasitede bir laboratuvara sahip olmanın maddi ve teknik imkansızlığı yüzünden işletmelerin kendi laboratuvarları bu konuda yetersiz kalmaktadır. Bu noktada sadece bu amaçla hizmet veren test ve muayene kuruluşlarına ihtiyaç olacaktır.

Kimyasal analizler kalitatif ve kantitatif analizler şeklinde iki türlü yapılmaktadır. Kalitatif analizler bir maddenin içeriğinde hangi bileşenlerin bulunduğunu tespit etmek için yapılmaktadır. Kantitatif analizler ise bileşenleri belirlenmiş olan bir maddenin bu bileşenleri hangi oranda yani ne miktarda içerdiğini tespit etmek için yapılmaktadır.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde kimyasal madde testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.