Palet ve Konteyner Testleri

Palet ve Konteyner Testleri

Endüstriyel sanayi ve askeri amaçla kullanılan özel paletlerin ve konteynerlerin genel özellikleri ve birim yük deneylerine ait yöntemleri ile palet testlerini laboratuvarımız EUROLAB 'ta gerçekleştirmekteyiz.

Yeni paletler, paketler veya konteynerlerin sunumu için olabilecek planlamalarda uygulanacak şartları amaçlamaktadır. Mevcut paletlerin, paketlerin ve konteyner veya diğer kullanılan yük taşıma vasıtalarının modifikasyonunu da kapsamaktadır.

TS ISO 6780 Kıtalararası malzeme elleçlemesinde kullanılan düz paletler - Temel boyutlar ve toleranslar
TS 7003 Hava taşımacılık teçhizatı - Paletler
TS EN 13626 Ambalajlama - Kutu biçimli paletler - Genel kurallar ve deney metotları
TS 3766 Taşıma ambalajları rijit, dikdörtgen prizma biçimli taşıma ambalajlarının boyutları
TS 11508 Malzeme tahmil tahliye teçhizatı (askeri amaçlı kullanılan)
STANAG 2828 ED.6: 2009 Askeri Paletler, Paketler ve Konteynerler

 

Palet
Malzeme nakliye teçhizatında, depolama, indirme, bindirme ve taşıma için bir birim yük meydana getirmek amacıyla kullanılan düz bir taban teşkil edecek olan plaka. Paletler taşıma yardımcılarıdır. Paletlerin yapı ayrıntıları sadece taşıma verimliliğinin engellenmesi ve birim yük bütünlüğünün sağlanmasında önemlidir. Paletler birbirinden ayrı ve bloklarla birleştirilmiş veya alt kısmında diğer aparatların bulunduğu tek kat ızgara ile üst ve alt tablalardan oluşmaktadır. TS 5005 Kereste - Çam kerestesi, Bağlama parçaları veya aparatları alt kısım ile bağlanmalı ve taşıma araçlarının kaldırma uygulamaları her bir dört üst tablanın altına bağlı olmalıdır.

Genel amaçlı paletler
Parçaların birbirine birleştirilmesiyle iki tabanlı plakalardan veya alçak kenarında destekler, takozlar, bloklar veya diğer mekanik parçalar olan tek tabandan meydana gelen palet.

Özel amaçlı paletler
Özel amaçlı paletler, özel tip yük taşıma ve/veya hava taşıması için kullanılmak amacıyla özel olarak yapılmış palet.

Konteyner
Konteyner, bir yükün veya malzemenin aktarmalı taşınması esnasında boşaltma ve tekrar yüklemelerin önlenmesi amacıyla tasarımlanmış taşıma malzemesidir.

Genel amaçlı paletler
Genel amaçlı paletler dört yönlü palet ve kutu paletlerden oluşmaktadır. İki tabanlı paletlerin birleştirme yerleri ve tek tabanlı paletlerin ise alçak kenarındaki mekanik parçalar, palet kaldırma araçlarının (istif makinaları, paletli kamyonlar vb.) yük kaldırma kollarının paletin dört tarafından kaldırması amacına uygun olmalıdır. Genel amaçlı paletler; yönetmeliklerde belirtilen boyutlarda ve toleranslarda olmalıdır

Metal petrol, yağ ve yağlayıcı (POL) paletleri
20 litrelik bidonların taşınmasına uygun şekilde düz bir çelik plaka ve yuvarlak kesitli çubuktan meydana gelen konstrüksiyona, profil demirden mamul dikdörtgen şeklinde çerçeve ile kızaklı monte sistemi ile monte edilmiş olmalıdır. Tabanda, damlayan sıvıların aşağı süzülebilmesini sağlamak amacıyla oluklu ve yer yer delinmiş çelik levha kullanılmalıdır. Konstrüksiyonun dört köşesinde, taşıma sırasında bidonların kaymasını önlemek için tapa, tutucu ve kilitleme sistemleri bulunmalıdır. Her bir palet 21 adet bidon (420 litre) taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.