Maden Testleri

Maden Testleri

Teknolojik gelişemeler, sürekli olarak yeni çıkarılan veya güncellenen yasal düzenlemeler, devamlı iniş çıkış gösteren iç ve dış pazarlar ve elbette küreselleşme olgusu, madencilik sektöründe, arama ve madencilik çalışmalarında yaşanan güçlükleri arttırmakta ve daha karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle işletmeler zaman zaman arama, mühendislik, tesis tasarımı, üretim, farklı endüstriyel uygulamalar, bir ocağı servisten çıkarma veya kapama gibi faaliyetlerde kaliteli ve kapsamlı hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu hizmetler arasında doğal olarak maden testleri de yer almaktadır.

Maden testlerinin yapılması, işletmenin faaliyetlerinin daha fazla büyütülmesinde, verimliliğin arttırılmasında, piyasada daha etkili rekabet edebilmede, pazara ulaşma hızının iyileştirilmesinde ve risklerin düşürülmesinde çok etkili olmaktadır. Risklerin başında ise çalışanların can güvenliği ve sağlık riskleri yanında doğal çevreye verilebilecek zararlar gelmektedir.

Test ve muayene kuruluşları, sektördeki ve teknolojideki yenilikleri yakında izleyerek, işletmelerin ihtiyacı olabilecek her türlü test hizmetini hızlı, kaliteli ve güvenilir olarak vermektedir. Bu kapsamda maden arama çalışmaları aşamasında, jeokimyasal testler, kaynak hesaplamaları, jeometalürji, kapsam araştırmaları ve çevre hizmetleri sunulmaktadır. Mevcut veya yeni madenler için, saha laboratuvar hizmetleri, su arıtma, hizmete alma, süreç yönetimi, sorun çözme ve ekipman iyileştirme gibi alanlarda da işletmelere destek olunmaktadır. Hatta talep eden işletmelere fizibilite çalışmaları sırasında güvenilir ve kesin test ve analiz sonuçları ile destek olunmaktadır.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde maden testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.