Enerji Etiketi Testleri ve Sertifikası

Enerji Etiketi Testleri ve Sertifikası

Enerji etiketi, enerji tüketen ya da enerji tüketimine etki eden cihazların tükettiği kaynaklar sonucunda ortaya koyduğu performansı gözler önüne seren bir işarettir. Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde AB enerji etiketi kullanılır. AB enerji etiketi, cihazın gücünü ve performansını tamamen şeffaf hale getirir, ses salınımı ve benzeri kirlilik değerlerini belirtir. Tüketicilerin tüm şeffaflıkla ürünleri satın almasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.Enerji Etiketi

Enerji Verimliliği Nedir

Enerji verimliliği, bir elektrikli el aletinin tüketicilere sunduğu performansta herhangi bir düşüş yaşanmadan tükettiği enerji oranının azaltılması çalışmaları olarak öne çıkar. Elektrikli aletlerin çok daha az enerji tüketerek yüksek performans sunmalarını amaçlar. Kısaca enerji verimliliği prensipleriyle üretilen cihazlara yönelerek günlük yaşantımızda çok fazla şey değiştirmeden enerji tasarrufu yapabilir, çevremizi koruyabiliriz.

AB Enerji Etiketi, bir ürünün enerji etkinliği hakkında bilgi verir. Bu etiket, ürünleri koyu yeşil renkten (en etkin) kırmızıya (en az etkin) kadar derecelendirir. Enerji Etiketi, ayrıca toplam enerji tüketimini ve ürünlerle ilgili örneğin bulaşık makinalarinin su tüketimi ve gürültü seviyesi, televizyonların ekran boyutu gibi diğer bilgileri de gösterir. AB Enerji Etiketi Düzenlemelerinin temeli  ürünlerin  enerji etkinliği hakkında nihai kullanıcıların bilgi edinmesine dayanır. Ürünlerin enerji tüketimi ve diğer bilgiler harmonize standartlar ve metodlara uygun olarak ölçülmelidir. Enerji Etiketindeki en koyu yeşil renk kategorisi en yüksek enerji etkinliğine sahip olan ürünler için kullanılır.Koyu yeşil renkle derecelendirilen ürünler, daha az enerji kullanarak enerji faturalarının ve CO2 emisyonunun azalmasına yardımcı olur.Eneri Etiketi, aynı zamanda ürünün kilowat saat başına (kWh) elektrik kullanımı hakkında bilgi verir  ve farklı modellerinin  kıyaslanmasını  sağlar. Bu değer ne kadar düşük olursa  ürünün  enerji kullanımı da o kadar azalacaktır. Enerji Etiketinin alt bölümündekisemboller, ürün türüne göre farklılık göstermekte olup, su tüketimi, gürültü seviyesi gibi ürünle ilgili ek bilgileri gösterir.

Enerji Verimi Sınıfı

Bu etiket elektrikli süpürgenin elektrik tüketimini ve ne kadar verimli olduğunu gösterir. Cihazların uzun ömürlülüğü, kaynak tasarruflu üretim veya geri dönüştürülebilirlik gibi faktörler burada göz önünde bulundurulmaz.

ErP ve ELD nedir

ErP (Energy-related Products) kriterlerinin kabulü ile Avrupa Birliği, hava ve çevre kirliliğini azaltma politikasını sürdürerek tüm Avrupa vatandaşlarının ve dolayısı ile tüm Dünya İnsanlarının yaşam kalitesini artıracak etkili bir strateji oluşturmaya çalışmaktadır.

Ve Yine 26 Eylül 2015’den başlayarak ErP ve ELD Direktifleri doğrultusunda Avrupa Pazarında satılan tüm cihazların “enerji verimli pompalar” ile üretilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Eko tasarım;

 • Daha iyi ürün tasarımı ile tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılmasıdır.
 • Ürün kaynaklı çevresel etkilerin yaklaşık %80’i tasarım aşamasında belirlenebilir.
 • Çevreye duyarlı tasarım sayesinde para ve enerji tasarrufu da yapılabilir.
 • Eko-tasarım, bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak, beşikten mezara tüm aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir yaklaşımdır.
 • Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar.
 • Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını geliştirmek amacıyla ürün tasarımına çevresel özelliklerin entegrasyonudur.

 

 ELD (Energy Labelling Directive)

Avrupa Birliği’nin yeni enerji etiketleme sistemi, tüketicinin her bir ürünün çevresel uyumluluk seviyesini bir bakışta görebilmesi için yeni enerji etiketleme sistemini zorunlu kılmıştır.Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her ürünün ErP Direktifine göre bir etikete sahip olmasını vurgulayarak, yalnızca enerji verimlilik sınıfının değil aynı zamanda

Mevzuat

Ürünlerin  enerji etkinliği hakkında nihai kullanıcıların bilgilendirmesini  amaçlayan  2010/30/EU sayılı Enerji İle İlgili  Ürünler Direktifi, enerji tüketimi ve performansına ilişkin  karmaşık bilgilerin,  açık ve anlaşılabilir  bir formatta  iletişimi  için tasarlanmış olan bir çerçeve direktiftir.  Çerçeve direktif,  kapsamına giren  ürünlere ilişkin  Komisyon Tüzükleriyle beraber uygulanır.

Ürün için kullanılan Enerji Etiketinin, çerçeve direktifin  ve ürünle ilgili Komisyon Tüzüğü’nde belirtilen kriterleri karşılaması zorunludur. Ürünlerin enerji tüketimi  ve diğer bilgilerin  Birliğin  harmonize standartlar ve metodlarına uygun olarak ölçülmesi zorunludur.

Çerçeve Direktifine  uyumun  ve yürütme rejimi uygulamalarının faydaları şu şekilde özetlenebilir:

 •  Azaltmiş tüketici enerji faturalari ile maliyet tasarrufu
 • Karbon di oksit emisyonu ve diğer çevresel  faydalanimlar
 • Direktif,  üreticileri  ürünlerinin  çevresel yönleri  açisindan rekabete  teşvik eder. 

AB’nin Yeni Yaklaşımına ve Global Yaklaşımına dayalı direktifleri arasında yer alan  Enerji Etiketi  Direktifinin (2010/30/EU)  daha iyi anlaşılmasına,  tek pazarda farklı sektörler için kapsamlı uygulamaya katkı sağlamak amacıyla Komisyon tarafından  Mavi Rehber (Blue Guide) hazırlanmıştır. 

Kapsam

Direktif,  enerji tüketimine  ve ilgili olduğu durumlarda diğer kaynaklara   doğrudan ve dolaylı önemli etkiye sahip olan enerji ile ilgili ürünlere uygulanır.  Direktif hükümlerinde  kapsamın  genişletilmesinde 2009/125/EC sayılı  Eko-Tasarım Direktifinin  göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir. 

 • Buzdolapları, dondurucular ve buzdolabı-dondurucuları
 • Çamaşır Makineleri
 • Çamaşır Kurutma Makinaları
 • Kombineli  Çamaşır Kurutucuları
 • Bulaşık Makineleri
 • Ampuller (ışıklı lambalar)
 • Elektrikli fırınlar
 • Klimalar
 • Televizyonlar
 • Elektrikli süpürgeler 
 • Kazanlar 
 • Su ısıtıcıları

  

Enerji ile İlgili Ürünler Direktifi (2010/30/EU) ile birlikte uygulanan  Avrupa  Komisyonu Tüzükleri

 

Çerçeve Direktif

Yürürlük tarihi

Enerji ile İlgili Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi hakkında 

2010/30/EU sayılı Direktif

31 Temmuz 2011

2010/30/EC sayılı Enerji Etiketi Çerçeve Direktifini Destekleyen Komisyon Tüzükleri

 

1- Konut Havalandırma Üniteleri 1254/2014/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

11 Temmuz 2014

2- Fırın ve Davlumbazlar 65/2014/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

1 Ekim 2013

3- Elektrikli Süpürgeler  665/2013/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

3 Mayıs 2013

4- Isıtıcılar & Radyatörler 811/2013/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

18 Şubat 2013

5- Su Isıtıcıları 812/2013/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

18 Şubat 2013

6- Elektrik Lambaları ve Armatürler 874/2012/EU sayılı Komisyon Tüzüğü (January 2014 EC communication)

12 Temmuz 2012

7- Ev Tipi Döner Kurutucular 392/2012/EU sayılı Komisyon Tüzüğü (May 2013 Corrigenda December 2013 EC communication)

29 Mayıs 2012

8- Klimalar 626/2011/EU sayılı Komisyon Tüzüğü

4 Mayıs 2011

9- Evlerde Kullanılan Çamaşır Makinaları 1061/2010/EU Komisyon Tüzüğü (December 2013 EC communication)

20 Aralık 2010

10- Televizyonlar 1062/2010/EUsayılı Komisyon Tüzüğü

28 Eylül 2010

11- Evlerde Kullanılan Buzdolapları 1060/2010/EU sayılı Komisyon Tüzüğü (February 2011 EC communication January 2014 EC communication)  

28 Eylül 2010

12- Evlerde Kullanılan Bulaşık Makinaları 1059/2010/EU sayılı Komisyon Tüzüğü (June 2013 EC communication July 2013 EC corrigenda)

28 Eylül 2010

13- Evlerde Kullanılan Elektrikli Fırınlar 2002/40/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

8 Mayıs 2002

14- Evlerde Kullanılan Yıkamalı Kombine Kurutucular 96/60/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

19 Eylül 1996

 

Enerji Etiketi belgelendirme ve testlerini laboratuvarımız EUROLAB® dan bilgi alarak yapabilirsiniz.