Deterjan Testleri

Deterjan Testleri

Temizleme işlemlerinde kullanılan ve petrokimya ürünlerinden elde edilen, sıvı, toz veya krem (jel) şeklinde olan kimyasal maddelere deterjan denmektedir. Deterjan, genel anlamda kir sökücü demektir. Sabun hariç her türlü temizleyiciler deterjan sınıfına girmektedir. Deterjanlar, kompleks karışımlardır ve herbiri farklı bir temizleme gücüne sahiptir.

Deterjanların formülünde yer alan benzen halkası genelde mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Böyle olunca deterjanlar sabuna göre çevre kirliliğine daha fazla neden olmaktadır. Bugün piyasada bulunan deterjanlar, klor, sabun tozu ve boraks gibi ağartıcı maddeler içermektedir.

Deterjanların çevre için tehlikeli olmaları, yapısındaki yüzey aktif maddeler yüzünden değil içeriğindeki maddelerden, özellikle de fosfat yüzündendir. Fosfatlar atık sularda çok büyük bir problemdir. Kirlenmemiş göl sularında fosfat miktarı yaklaşık 0,06 ppm, kirlenmiş göl sularında ise yaklaşık 6 ppm civarındadır. Bu miktar kabul edilebilir bir düzey değildir.

Günümüzde detejanlara hiç fosfat konulmaması veya en düşük seviyede konulması için çalışmalar yapılmaktadır. Henüz fosfatın özelliklerine sahip ve onun kadar ekonomik olan bir başka madde bulunmamıştır.

Kullanım alanlarına göre deterjanlar, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları ve diğer temizlik maddeleri olarak ayrılmaktadır.

Deterjan, suyun yüzey gerilimini azaltmakta ve temizlenecek nesnenin içine daha fazla girmesini sağlamaktadır. Katı kir parçacıklar ve yağlar bu nedenle bulundukları yerden kolayca çıkarlar. Üstelik deterjanlar suyun sert olmasından etkilenmezler, asitli ortamlarda dahi yeterince etkilidir.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde deterjan testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.