Spesifik Testler

Spesifik Testler

Tekstil sektöründe kaliteli üretim yapmak için çok sayıda fiziksel testler, haslık testleri, yanmazlık testleri, kimyasal ve ekolojik testler ve mikrobiyolojik testler yapılmaktadır. Yerli ve yabancı standartlar ve çıkarılan yasal düzenlemeler ile bu konuda bir takım sınırlandırmalar getirilmiş ve gerek insan sağlığı gerekse ekolojik çevrenin korunması açısından belli koşullar öngörülmüştür.

Birçok tekstil firması, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak standart olarak yapılan ölçüm, test ve analizler dışında bazı spesifik testler de talep etmektedir. Örneğin kumaş gramajının tespiti, bir metrekare kumaşın gram olarak ağırlığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Bu testlerde, dokuma veya örme kumaşların bir metrekare alanındaki ağırlığı ölçülmektedir. Kumaş gramajı, kullanılacak kumaşın dayanıklılığını, su geçirgenliğini, kumaş sıklığını, yumuşaklık veya sertliğini ya da dokuma tipini anlamak açısından önemlidir. Kullanılacağı yere göre kumaş ağırlığının farklı olması istenmektedir.

Kumaşlarda aşınma direncinin ölçülmesi, kullanılacak kumaşın başka kumaşlar veya yüzeyler ile temas etmesi durumunda ne kadar deformasyona uğradığını bilmek amacı ile yapılmaktadır. Uygulanacak aşınma testleri ile kumaşın dayanıklılık, gramaj, kalınlık, hava geçirgenliği, renk kaybı ve kumaşın boncuklanması gibi özelliklerinden neleri kaybettiği tespit edilmektedir. Kumaşın aşınmaya karşı gösterdikleri direnci etkileyen, lif çeşidi, iplik yapısı ve kumaş dokusu gibi birçok faktör bulunmaktadır.

Kumaşlarda eğilme dayanımı ölçülürken, dikdörtgen şeklinde kesilen bir kumaşın kendi ağırlığı ile eğilmeye karşı ne kadar direnç gösterdiği belirlenmektedir. Bu testler ile kumaşların eğilme dayanımları ve eğilme uzunluğu tespit edilmektedir.

Bu örnekler dışında spesifik testler kapsamında yapılan başka birçok test daha bulunmaktadır. Örneğin, deride yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, uzama tayini, yıkama haslığı, ter haslığı, su haslığı, sürtme haslığı veya ışık haslığı tayini gibi.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tekstil analizleri kapsamında spesifik testler yapmaktadır.