Kemer Testleri

Kemer Testleri

Taşıyıcı kemerler de birer tekstil ürünüdür. Bu kemerlerin çekme testleri, kalite testleri arasında yapılan ve ürünlerin endüstriyel dayanıklılık standartlarına uygun olup olmadıklarını belirleyen önemli bir testtir. Taşıyıcı kemerler esas olarak yüksek çekme kuvvetlerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu nedenle de birçok zorlu mukavemet testlerine tabi tutulmaktadır. Taşıyıcı kemerlerin çoklu lif yapıları ve mukavemeti, özellikle bağlantı noktalarında kayma ve çözülmelere neden olmaktadır. Genel olarak kemerlerin malzeme yapısında bulunan kayganlık buna neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra çalışma koşullarından kaynaklanan bazı risklere karşı emniyet kemerleri veya güvenlik kemerleri kullanılmaktadır. Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre işverenler, belli bir yükseklikte çalışmak zorunda olan çalışanların can güvenliğini sağlamak amacı ile emniyet kemerleri veya bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları kullandırmak zorundadır.

Emniyet kemerleri, yapılan işin özelliklerine uygun olarak çok farklı türlerde üretilmektedir. Güvenlik kemerlerinin modellerinin belirlenmesi, üretim şekli ve testlerde uyulması gereken kriterlere yönelik olarak standartlar hazırlanmıştır. Emniyet kemerlerinin, kromlu kalın kösele kayışlardan veya keten ve benzeri dokumadan yapılmış olması gerekmektedir. Standartlara göre emniyet kemerlerinin genişliği en az 12 cm ve kalınlığı en az 6 mm olmak zorundadır. Ayrıca taşıma yükü en az 1150 kg olmak zorundadır. Bu standartların amacı, bir düşme durumunda çalışanın can güvenliği korumak, diğer taraftan rahat çalışmasına engel olmamaktır.

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde kemer testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.