Elbise Testleri

Elbise Testleri

Tekstil sektöründe üretilen elbiseler arasında özel kullanım amaçlı olanlar da bulunmaktadır. Örneğin yanma riski ile karşı karşıya olan itfaiye çalışanları için koruyucu giysiler yapılmaktadır. Ya da yüksek ısı karşısında çalışmak zorunda kalan işçiler için yine koruyucu giysiler yapılmaktadır. Farklı sektörlerde, yaptıkları işin gereği metal parçalarına maruz kalan veya mekanik etkiler karşısında çalışanlar için koruyucu giysiler üretilmektedir. Ya da yüksek gerilim alında çalışanlar için iletken özellikli elbiseler yapılmaktadır. Bunun yanında su altında çalışan dalgıçlar için dalgıç elbiseleri tasarlanmaktadır.

Bütün bu özellikli elbiseler için yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından belirlenmiş standartlar bulunmaktadır ve test ve muayene kuruluşları tarafından bu standartlarda yer alan sınırlar ve koşullar paralelinde test çalışmaları yapılmaktadır.

Bu standartlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • TS EN 1486 Koruyucu elbiseler - İtfaiyeciler için - Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları
  • TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler - Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları
  • TS EN ISO 9151 Koruyucu elbise - Isı ve aleve karşı koruma - Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu
  • TS EN ISO 11612 Koruyucu giyecekler - Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek - Asgari performans gereklilikleri
  • TS EN 863 Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler - Vurup delmeye karşı dayanım deneyi
  • TS EN 348 Koruyucu elbise - Deney metodu: ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini
  • TS EN ISO 15027-1 Su altı elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik dahil kurallar
  • TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv AA ve ± 600 kv DA’ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise
  • TS EN 14225-1 Dalgıç elbiseleri - Bölüm 1: Islak elbiseler - Kurallar ve deney metotları

İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde elbise testleri de yapmaktadır.