Kumaş Testleri

Kumaş Testleri

Tekstil ürünleri, büyük ölçüde ne kadar dayanıklı olduklarını görmek için test edilmektedir. Kalite açısından ürünün dayanıklılığını etkileyen en önemli nokta, kumaşın konstrüksiyonu ve dokusunda kullanılan elyafın dayanıklılığıdır. Bunun yanı sıra kumaşın dökümlülüğü, esnekliği, nem alma gücü, boya tutma gücü ve bunlara benzer özellikler de tekstil kumaşın kalitesini belli eden özellikler arasındadır.

Genel olarak kumaşların dayanıklı olmasına etki eden faktörler şunlar olmaktadır:

  • İpliğin temeli olan elyaf özellikleri, yani elyafın cinsi, inceliği, uzunluğu ve dayanma gücü
  • Kumaşın dokusunda kullanılan iplik özellikleri, yani ipliğin büküm özellikleri, numarası ve düzgünsüzlüğü
  • Kumaş dokuma yapısı, yani kıvrım yüzdesi, örgüsü ve uygulanan yaş ve kuru ısıl işlemlerin etkisi
  • Kumaş apresi, yani kumaşın beklenen özelikleri alması için, fiziksel ve kimyasal maddeler ile uygulanan işlemler

İpliklerin kendi başına dayanıklılığı, kumaş şeklinde dokunmasından önce daha düşüktür. Dokuma sırasında atkı iplikleri çözgü ipliklerini bağladığı için kumaşın dayanıklılığı artmaktadır.

Kumaşlara uygulanan bir başka test, yırtılma mukavemeti testleridir. Yırtılma dayanıklılığı, belli koşullar altında bir yırtığın oluşması, bu yırtığın büyümesi ve yayılması için kumaşta olması gereken karşı koyma kuvvetidir. Bu testler de dokunmuş kumaşlara uygulanmaktadır.

Bunun dışında kumaşlara patlama mukavemeti, dikiş dayanımı, dikiş açılması ve iplik kaymasına karşı mukavemet, boncuklanma (pilling), aşınma dayanımı, hava geçirgenliği, su iticilik, buruşmazlık, statik elektriklenme ve sertlik (eğilme dayanımı) gibi testler de yapılmaktadır.

Tekstil analizleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz tekstil analizleri çerçevesinde kumaş testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.