Hava Kalitesi Testleri

Hava Kalitesi Testleri

İşyerlerinde çalışma ortamlarında iç hava kalitesinin düzenli olarak ölçümü ve ortam havasının ayarlanması ile çeşitli hastalıklar yüzünden çalışanların sıkıntı yaşaması önlenmiş olmaktadır. Bu şekilde iç hava kalitesi ve konfor düzeyi ölçümleri ile çalışan memnuniyeti ve iş verimi yükseltilmiş olmaktadır.

Hava kalitesi testleri, işyerlerine kapalı alanlarda havayı kirletici konsantrasyonların tespit edilmesi için ortam havasında gerçekleştirilen ölçümlerdir. Havadaki ana bileşenlerden biri oksijendir. İnsanların yaşaması için gerekli olan oksijen, kokusu, rengi ve tadı olmayan bir maddedir. Havadaki oksijen miktarının düşmesi durumunda nefes almada problemler yaşanır.

Havadaki oksijen değerinin düşmesine neden olan çeşitli olaylar vardır. Örneğin, madenlerde kömürün veya madenin oksitlenmesi ile, ortama başka gazların girmesi ile, yangınlarda oksijenin yanması ile havadaki oksijen miktarı düşer. Amerika’da Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından, kapalı alanlarda atmosferik tehlikeler ile ilgili olarak, havadaki oksijen miktarı, gaz ve buharların tutuşabilme özelliği ve zehirli maddelerin yoğunluğunu esas alan bir sınıflandırma yapılmıştır. Şöyle ki,

  • A sınıfı, ciddi yaşamsal tehlike demektir. Oksijen seviyesi yüzde 16’nın altında veya yüzde 25’in üzerindedir.
  • B sınıfı, tehlikeli ancak ciddi yaşamsal tehlike yok demektir. Oksijen seviyesi yüzde 16,1 - 19,4 arasındadır.
  • C sınıfı, tehlikeli olabilecek demektir. Oksijen seviyesi yüzde 19,5 - 21,4 arasındadır.

Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde bu tablo esas alınmaktadır.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde hava kalitesi testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.