İmisyon Testleri

İmisyon Testleri

Havada bulunan, teneffüs edilen ve ölçülebilen her türlü gaz ve partiküllere imisyon adı verilmektedir. Büyük şehirlerde açık havada bulunan belli başlı hava kirleticileri şunlardır: karbon monoksit, ozon, azot oksitler, kükürt dioksit, asılı partiküler maddeler ve kurşun. Bunun yanı sıra polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) gibi havadaki zehirli maddelerin miktarı da gittikçe artmaktadır.

Bu çerçevede laboratuvarlar tarafından yapılan belli başlı testler şunlar olmaktadır: imisyon (hava kalitesi) ölçümü, havada asılı partikül madde (toz) tayini, çöken toz ölçümü ve analizi ve hava kalitesi modellemesi.

Ortamda toz ölçümleri, tozlu maddelerle çalışan, doldurma, eleme, ayırma, kırma, taşıma ve öğütme işlemlerinin yapıldığı işletmelerde önemli olmaktadır. Özellikle maden ocakları, hazır beton firmaları, kırma eleme tesisleri, çimento fabrikaları ve tozlu maddelerin depolandığı işletmelerde ortamda toz ölçümleri (PM10) önemli olmaktadır.

Partiküler maddeler insan sağlığı ve iklim değişiklikleri üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu maddeler organik ve inorganik maddelerin karışımını temsil etmektedir. Partiküler madde, havada sıvı veya katı ya da her iki durumda askıda kalabilen toz karışımlarından oluşan bir hava kirleticisidir. Etkileri, büyüklüklerine, bileşimlerine ve kaynaklarına göre farklıdır. PM10 partikül madde, insanların üst solunum yollarına ve akciğerlere ulaşabilen kaba partiküllerdir ve aerodinamik çapları 10 μm’dan daha küçüktür.

İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Ancak partikül madde ölçümleri genelde dış ortamda yapılmaktadır. Bu önemli bir eksikliktir.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde imisyon testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.