İklim Değişimi Testleri

İklim Değişimi Testleri

Çeşitli sanayi kuruluşları tarafından atmosfere bırakılan gazlar sera etkisi yaratmakta ve bunun sonucu olarak yerkürenin yüzeyinde sıcaklık artmaktadır. Bu olaya küresel ısınma denmektedir. Dünyada iklimlerin oluşmasında sera gazları vazgeçilmez bir yere sahiptir. Sera gazları, güneş ışınlarını tutmakta ve atmosferin ısınmasına neden olmaktadır. Sera gazları olmasaydı yeryüzünün sıcaklığı, bugüne göre 30 derece daha düşük olacaktı.

Son yıllarda atmosferde karbondioksit, ozon, metan ve azot monoksit gibi gazlardan oluşan sera gazları, dünyadaki sıcaklıkğın artmasına neden olmaktadır.

Küresel ısınmanın sonucu, iklim değişikliklerinin yaşanmasıdır. Ancak küresel ısınma ile birlikte, dünyanın her yerinde hava sıcaklıkları artacak demek değildir. Sıcaklığın artış hızında, ekvator kuşağında dünya ortalamasının çok altında bir artış olurken, kutuplarda ortalamanın çok üzerinde bir artış olacak. Bunun sonucunda buzullar erimeye başladı bile.

Kısaca küresel ısınma, dünya ikliminde köklü değişimlere ve çoğu yerde aşırılıklara neden olmaktadır. Dünyanın bazı bölgelerinde seller, su taşkınları ve kasırgaların sıklığı ve şiddeti artarken, bazı bölgelerde ise uzun süreli kuraklıklar ve çölleşme olayları izlenebilecek.

Ayrıca sıcaklık artışı, kış mevsiminde yaza göre fazla olacak. Keza gece ile gündüz arasında da benzer bir durum görülecek. Bütün bu durumlar dünyadaki rüzgar yönlerini ve çeşitlerini de etkileyecek. Ancak daha kötüsü, turizm, tarım ve diğer ekonomik faaliyetler iklim değişiminden olumsuz etkilenecek ve su, beslenme ve yakıt kaynakları giderek yok olacak.

Bu gerçeklerle küresel ısınma ve iklim değişimine yönelik parametrelerin sıkı sıkıya izlenmesi gerekmektedir. Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde iklim değişimi testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.