Ürün Uygunluk Testleri

Ürün Uygunluk Testleri

Ürün uygunluk testleri, ürün grubuna bağlı olarak gıda ürünleri, tekstil ürünleri, çeşitli makina grupları, elektrikli ve elektronik ürünler ve daha birçok sektörü içine alan çok geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir.

Esas olarak ürün uygunluk testleri, bir firma tarafından pazarlanan veya bir tüketici grubu tarafından talep edilen ürün ve hizmetlerin, müşteri beklentilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Çünkü bu ürün ve hizmetleri talep eden kişi veya kuruluşların, söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri tam olarak algıyabilecekleri bilgi ve deneyimleri olmayabilir.

Günlük yaşamda en fazla karşılaşılan ve ciddi anlamda sağlık riski taşıyan gıda maddelerinde uygunluk testleri, örneğin ambalaj ve paketleme işlemleri için yapılmaktadır. Gıda maddelerinin sarıldığı paketler acaba ne kadar güvenilirdir? Gıda temas malzemeleri testleri bugün dünyanın her yerinde, gıda ürünlerinin temas sırasında kirlenmediğinden emin olmak için yapılmaktadır. Yapılan gıda ambalaj ve paketleme malzemeleri testlerinde, yürürlükte olan yasal düzenleme esasları dikkate alınmaktadır. Gıda ile temas halinde olan malzemeler kapsamına sadece ambalaj malzemeleri değil, çatal bıçak takımları, tencereler, cam ve seramik malzemeler ve saklama kaplarına kadar bütün malzemeler girmektedir ve bu malzemelerin insan sağlığı açısından güvenli olup olmadıkları test edilmektedir. Bu testlerin amacı, bu malzemelerde bulunan bileşenlerin, gıda maddelerine istenmeyecek miktarlarda geçişini kontrol altına almaktır.

Uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde ürün uygunluk testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.