Eurolab CEO’su Sn. Hava Sarıaydın’ın Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Açıklamaları

Eurolab CEO’su Sn. Hava Sarıaydın’ın Laboratuvar Güvenliği Konusundaki Açıklamaları

Eurolab CEO’su Sn. Hava Sarıaydın, bir gazeteye verdiği demeçte, laboratuvar güvenliği konusunun aslında ilk öğrenim laboratuvarlarından başlayarak yüksek öğrenim ve sağlık laboratuvarlarına kadar bu alanda çalışan herkesi ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, birçok laboratuvar kazası yaşanmış olmasına rağmen ülkemizde bu alanda çalışanlar tarafından çok az şey bilindiğini ileri sürmüştür. Bilindiği gibi laboratuvarlarda ara sıra çok büyük ve ölümcül patlamalar meydana gelmekte, yangınlar çıkmakta ve çok ciddi zehirlenme olayları yaşanmaktadır. Bunlardan çok azı medyaya yansıdığı için bilinmektedir, ama insanların haberi olmadığı birçok kaza yaşanmaktadır.

Sn. Hava Sarıaydın, laboratuvar kazaları, yangınlar ve laboratuvarlardaki patlayıcı ortamlar konusunda ATEX direktiflerine mutlaka uyulması gerektiğine dikkat çekmiştir. ATEX direktifi (2014/34/AB) patlama riski bulunan ortamlarda kullanılan ekipmanların ve koruyucu sistemlerin üretimine yönelik esasları kapsamaktadır. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik, söz konusu ATEX direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, patlama riski bulunan ortamlarda kullanılan cihaz ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin, güvenli olarak kullanıcılara sunulmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik kurallarını ve uygunluk değerlendirme işlemlerini ve üretici firmaların gözetim ve denetlenmesine yönelik esasları içermektedir.

Sn. Hava Sarıaydın, laboratuar güvenliği konusunda yakın bir zamanda, problemlerin tartışılacağı, tereddütlerin dile getirileceği, soruların sorulacağı ve çözümlerin aranacağı bir toplantının Eurolab tarafından organize edileceği bilgisini de vermiştir.

Bugünkü ortamda, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standartları çerçevesinde faaliyet göstermeyen laboratuvarlar tarafından verilen sonuçların kesinliği ve güvenirliği her zaman sorgulanmaktadır. Bu yüzden yapılacak toplantıya, laboratuvarlarda çalışan her düzeyden laboratuvar elemanı ve yöneticileri, kalite kontrol laboratuvar çalışanları ve UAF denetçileri çağrılacaktır.