ErP (Energy-related Products) 2009/125/EC Testleri

ErP (Energy-related Products) 2009/125/EC Sertifikası

Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi (ERP) 2009/125 / EC, Kasım 2009'da Eko Tasarım Direktifini (EuP) değiştirdi ve AB içinde satılan tüm enerji ile ilgili ürünleri etkiledi. Avrupa Komisyonuna göre, enerji ile ilgili bir ürün, “kullanım sırasında enerji tüketimine etki eden” enerji kullanan herhangi bir ürün veya enerji tasarrufu sağlayan bir üründür.
Tüm ürünlerin, malzeme seçimi ve kaynak kullanımı, üretim uygulamaları, enerji kullanımı ve nihai imha veya geri dönüşüm gibi tüm yaşam döngüsü boyunca çevre üzerinde bir etkisi vardır. AB Komisyonu, bir ürünün tasarım aşamasında, ürünün çevresel etkisinin% 80'inden fazlasının belirlendiğini tahmin ediyor. Bu, tüketici ürünlerinde eko tasarım düşüncelerini, bir ürünün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik genel çabaların önemli bir unsuru haline getirir. Aynı zamanda, eko tasarım konuları bir ürünün güvenliğini veya işlevselliğini tehlikeye sokamaz ve tüketiciler için satın alınabilirliğini olumsuz yönde etkilemez.

ERP Nedir
Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Ecodesign Yönetmeliği kapsamında 2005 ve 2006 yıllarında EuP (Energy using Products) olarak yayınlanan yönetmelik, 2009 yılı itibariyle ErP (Energy-related Products) ismi altında güncellemiştir.
vrupa Birliği'nin enerji ile ilgili ürünler için eko tasarım gereklilikleri yönergesi (ErP veya Ecodesign Direktifi olarak da bilinen 2009/125 / EC), enerji ile ilgili ürünlerin çevresel performansını iyileştirmek için AB çapında tutarlı gereklilikler sunmaktadır. ErP Direktifinin kapsamı şunları içerir:

Enerji kullanan ürünler (EUPs)
Örneğin, enerji (elektrik, gaz ve fosil yakıtlar dahil) kullanan, üreten, aktaran veya ölçen ürünler:
Bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar ve diğer ofis ekipmanları
Televizyonlar, set üstü kutular ve radyolar gibi tüketici elektroniği
Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve çamaşır kurutucuları gibi ev aletleri
Soğutma ve soğutma cihazları
Lambalar ve aydınlatma armatürleri
Enerji ile ilgili ürünler (ERP'ler)
Enerji kullanmayan, ancak enerji tüketimini etkileyen ve dolayısıyla enerji tasarrufuna katkıda bulunan ürünler. Pencereler ve diğer inşaat malzemeleri ve sıhhi tesisat armatürleri dahil olmak üzere ERP'ler.

ErP Direktifi, eko tasarım gereksinimleri için düzenleyici bir çerçeve sunmaktadır. AB Komisyonu tarafından yayınlanan Tedbirlerin Uygulanmasında spesifik teknik gereklilikler detaylandırılmıştır; her bir Uygulama Grubu, bireysel ürün grupları için eko tasarım gereksinimlerini ele almaktadır. Uygulanabilir Uygulama Tedbirinde belirtilen gereksinimleri karşıladığı tespit edilen ürünleri, CE Markasını ürüne, Direktifin esas şartlarına uygunluğun bir göstergesi olarak uygulayabilir.

AB Enerji Etiketi
AB Enerji Etiketi, bir cihazı bir dizi enerji verimliliği sınıfından değerlendirmek ve farklı cihaz modellerine göz atarken müşterilere diğer yararlı bilgileri sağlamak için de kurulmuştur. Beyaz eşyaların çoğu, aydınlatma ambalajı ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) ürünleri, satış veya kira için sunulduğunda açıkça görüntülenen ve ayrıca geçerli olduğunda kataloglarda ve web sitelerinde listelenen bir AB Enerji Etiketine sahip olmalıdır.

ERP Kapsamı
Minimum sezonsal ısıtma verimliliği
Minimum su ısıtma enerji verimliliği
Isı pompaları için izin verilen maksimum ses seviyesi
Isıtma cihazları için izin verilen maksimum NOx emisyonu
Ürün üzerinde belirtilmesi gereken minimum bilgiler

ERP'nin Amacı
Enerji ile ilgili cihazların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmektir.

Türkye'de ErP
ErP yönetmeliğinin Lot 1 ve Lot 2 tebliğleri 21.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle standart kombilerin üretimi sonlandırılmıştır ve enerji etiketi zorunluluğu getirilmiştir.

Mevcut Uygulama Önlemleri (IM)

Sirkülatörler
Elektrik motorları
Harici güç kaynağı
Ev Tipi Soğutucu Aletleri
Yönlü Olmayan Ev Lambaları
Basit Set Üstü Kutular
Bekleme Modu
Sokak ve Ofis Aydınlatması
Televizyonlar
ErP Çözümleri - Uygunluk

ErP Ön Uyumluluk Doğrulaması: Ürününüzün AR-GE amaçları, uyumluluk planlaması ve pazara hazırbulunuşluğunu belirlemek için önerilen ve gelecekteki ErP düzenlemelerine karşı nasıl önlem aldığını öğrenin.
ErP Uygunluk Doğrulaması: Uygun EuP Uygulama Ölçütlerine tam doğrulama alın ve EUROLAB, ürününüzün teknik dosyası ve yasal CE İşareti için Uygunluk Beyanı için bir test raporu sunacaktır . Ayrıca, diğer Yeni Yaklaşım Direktiflerine uyum için en uygun maliyetli yolu size bildirir ve size sunarız.

ErP Çözümleri - Eğitim & Danışmanlık
ErP Eko Yazılım Analizi
ErP Yaşam Döngüsü Analizi
ErP Uygunluk Güvencesi

EUROLAB, hükümet yetkililerinin, endüstri kuruluşlarının ve üreticilerin tercih ettiği enerji verimliliği testi ve sertifikasyon ortağıdır.

EUROLAB, küresel pazarlar için enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olmak için dünya çapında gerekli akreditasyonlara, uzmanlığa ve son teknoloji ürünü test laboratuvarlarına sahiptir.

Global üreticiler, tüketicilerin talebi üzerine ve endüstri ve hükümet düzenlemelerini karşılamakta, enerji verimliliğine öncelik vermektedir. Enerji performansını artırmak, temiz ve sürdürülebilir enerji geliştirmek ve çevreyi korumak tüm üreticilerin günümüzün sosyal bilinçli pazarlarında rekabet etmek isterlerse üstlenmeleri gereken önemli inisiyatiflerdir.

EUROLAB, aşağıdaki pazarlar için Enerji Verimliliği Testi sunmaktadır:

Kuzey Amerika için Enerji Verimliliği Testi : ENERGY STAR ® , EnergyGuide Etiketi, AHRI, CEC, NRCAN, LEED ve daha fazlası
Asya Pasifik için Enerji Verimliliği Testi : Çin Enerji Etiketi, Yeşil Marka, HK EELS, Singapur Yeşil Etiketi ve daha fazlası
Avrupa için Enerji Verimliliği Testi : ErP Direktifi, Eco-Label, TCO Geliştirme, ENEC ve daha fazlası
Ticari Soğutma ürünleri için en son enerji verimliliği yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi edinin .

EUROLAB'ın kuruluşunuza Enerji Verimliliği Testi ile nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bize ulaşın .