IP Testleri (Ingress Protection Testing)

IP Testleri (Ingress Protection Testing)

Bütün elektrikli ve elektronik cihazlarda IP (Ingress Protection) kodu son derece önemli bir bilgi kodudur. IP koruma seviyesi, bu ürünlerin dış faktörlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren koruma sınıfıdır. Elektrikli ve elektronik bir cihaz üreten bütün işletmeler, bu ürünlerin hangi koşullar altında güvenli çalıştığını test etmek, kesin olarak belirlemek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirilmek zorundadır.

IP derecelendirme sistemi genelde iki basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır. Bu sayının birinci basamağı, elektrikli veya elektronik ürünün dışarıdan gelen sert etkilere karşı koruma seviyesini, ikinci basamak ise dışarıdan gelen sıvı etkilere karşı koruma seviyesini göstermektedir. Ürünlerin bir yandan tüketici güvenliğini sağlaması bir yandan da çalışma performansını ve sağlamlığını göstermesi bakımından uygun koruma düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu rakamlar büyüdükçe ürünün koruma değeri de o kadar yüksek demektir.

Bazı cihazların üzerinde IP koruma sınıfı üç basamaklıdır. Üçüncü basamak, cihazın mekanik etkilere karşı koruma sınıfını göstermektedir. Ancak bu basamak pek kullanılmaz.

IP kodlaması şu şekilde yapılmaktadır:

  • Katı cisimlere karşı koruma dereceleri: örneğin “0” herhangi bir koruma olmadığını, “1” elle yanlışlıkla dokunmaya karşı korunduğunu, “5” toza karşı kısmen korunduğunu, “6” ise toza karşı tamamen korunduğunu gösterir.
  • Sıvılara karşı koruma dereceleri: örneğin “0” herhangi bir koruma olmadığını, “1” dikey olarak akan suya karşı korunduğunu, “4” her yönden gelen suya karşı korunduğunu, “8” ise su altında uzun süre kalmaya karşı korunduğunu göstermektedir.

Örneğin IP68 koruma sınıfı olan bir ürün, toza karşı tam korunmuş olan ve su altında uzun süre kalabilecek bir ürün demektir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, elektriksel güvenlik testleri kapsamında IP (Ingress Protection) testlerini yapmaktadır.