Bükme ve Burma Testi

Bükme Testi

Bükme testleri sırasında, test malzemesinin orta noktasında deformasyon meydana gelir ve bükme kuvveti, içbükey bir yüzeye veya kırılmadan oluşacak bir bükülmeye neden olur. Bükme testleri, tipik olarak, söz konusu malzemenin kırılmaya karşı sünekliğini veya direncini tespit etmek için yapılmaktadır. Bu testler sırasında malzeme belli bir şekle sokulmaktadır. Test numunesi üzerine, orta noktasında, esas alınan standarda göre belirlenmiş bir eğrilik yarıçapı ile içbükey bir yüzey oluşturacak şekilde kuvvet uygulanmaktadır. Çeşitli sektörlerde uygulanan bükme testleri, en az çekme testi, sıkıştırma testi ve yorulma testi kadar yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.

Bir malzemenin bükülme testi, bu malzemenin esneklik, eğilme dayanımı, kırılma dayanımı ve kırılma direncinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu özellikler, bir malzemenin basınç altındaki davranışını göstermektedir. Basınç altında başarısızlık gösteren malzemeler, ileride istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Örneğin, herhangi bir inşaat işleminde, bükülme kuvvetleri ile yüklenmiş sünek malzemeler kullanılması her zaman risktir. Bir malzeme üç veya dört noktadan uygulanan bir büküm testi sırasında, kırılmaya veya tamamen kırılmaya başlarsa, herhangi bir inşaatta bu malzemenin bir felakete yol açması kaçınılmazdır.

Uygulamada gelişmiş laboratuvarlar tarafından uygulanan çeşitli bükme testleri bulunmaktadır. Bunlardan biri kılavuzlu büküm testidir. Test edilecek numune iki destek boyunca yatay olarak yerleştirilir ve ardından numuneyi “U” şeklinde deforme eden orta noktaya bir kuvvet uygulanır. Bir bükme testi de yarı kılavuzlu büküm testidir. Bu test sırasında numunenin orta noktası belli bir açıya veya iç yarıçapa bükülür. Üçüncü bükme yöntemi serbest büküm testidir. Burada numunenin uçları birlikte itilir, ancak bükümün kendisine hiçbir kuvvet uygulanmaz. Nihayet bir başka büküm testi ortak bir kırılma tokluğu testidir. Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından tasarlanan ASTM E399 standardında bu test yöntemi açıklanmaktadır (ASTM E399 - 17 Metalik malzemelerin doğrusal-elastik düzlem-gerinme kırılma tokluğu için standart test yöntemi). Yaygın olarak uygulanan bu test sırasında, orta nokta kuvvetinin kırılmadan karşı yüze tatbik edilmesi için üç noktalı bir bükülme armatürü kullanılır ve orta noktanın alt tarafında belirlenen çatlağın ulaştığı en yüksek değer belirlenir.

Genel olarak metaller veya metalik malzemeler üzerinde bükülme testleri gerçekleştirilmektedir. Ancak polimer ve plastik malzemeler gibi plastik deformasyona maruz kalabilen başka malzemelere de bu test uygulanabilir. Bu tür malzemeler mümkün olan herhangi bir şekilde olabilir, ancak bir bükülme testine girecek malzemeler daha çok levhalar, şeritler, çubuklar, kaplamalar ve borular olmaktadır. Bükme testi makinaları, genel olarak kabul edilebilir bir sünekliği olan malzemelerde kullanılmaktadır.

Bükme testleri kaynak işlerinde de kullanılmaktadır. Bu testlerin amacı, kaynağın ana metale düzgün bir şekilde kaynamış olup olmadığından emin olmak ve kaynağın kendisinin, bükülme gerilmelerine karşı ne kadar dirençli olduğunu kanıtlamaktır. Bu şekilde kaynağın herhangi bir basınç altında başarısız olmasına neden olabilecek bir kusur taşımadığından emin olunmaktadır. Test sırasında kaynak örneği, hem dış yüzeydeki malzemeyi çekme kuvvetine ve hem de içindeki malzemeyi basınç kuvvetine maruz bırakan bir “U” oluşturacak şekilde kılavuzlu bükme testi uygulanarak deforme edilmektedir. Kaynak tutarsa ve bir çatlama belirtisi göstermezse, kaynak kabul edilebilir bir kaliteye sahip demektir.

EUROLAB, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında bükme test hizmetleri de vermektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen bükme test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.