Ezilme ve Ezme Testi

Ezilme ve Ezme Testi

Kompozit yapıların tasarlanmasında, iyi malzeme seçimi esastır ve doğru malzemenin seçilmesinde, ölçülen ezilme gerilimi, ezilme değerinin stabilitesi ve bunun malzemenin sıkıştırma stresine oranı ile birlikte temel faktörlerdir. Ezilme gerilimi olarak nitelendirilen malzeme ezilme performansı, basınç dayanımı ve benzer başka malzeme özelliklerinden elde edilemez. Bunun için fiziksel testler uygulanması gerekmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda, ezilme gerilmesi, ezilme dengesi ve basınç dayanımını tespit etmek içim özel testler uygulanmaktadır.

Çeşitli sektörlerde işletmelerin malzeme seçim sürecine rehberlik etmesi bakımından ezilme testleri önem taşımaktadır. Bir malzemenin ezilme gerilimi, çarpma hızından ve ezilme türünden etkilenmektedir.

Ezilme ve ezme testleri, bir ürün veya malzemenin, bir yük altında ezilme işlemine maruz kaldığı zaman davranış şeklini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Bu testlerde temel parametreler ölçülerek, ürün veya malzemenin sıkıştırıldığı, ezildiği veya yassılaştırıldığı zaman nasıl tepki verdiğini tespit edilmektedir.

Bu testler ürünlerin tasarım sürecinin bir parçası olarak, üretim ortamında veya kalite kontrol çalışmaları sırasında yapılabilir. Genel olarak testler şunları yapmak için uygulanmaktadır:

  • Bileşenlerin gücünü belirlemek (örneğin, yaylar, körükler, tuş takımları, paket contaları, PET kaplar veya PVC borular gibi)
  • Malzemelerin ezilme özelliklerini belirlemek (örneğin, köpük, metal, PET, kauçuk ve diğer plastik malzemeler gibi)
  • Ürünlerin performansını belirlemek

Bu kapsamda olmak üzere ezme, yaylanma ve ezilme testleri yapılmaktadır.

Ezme ve ezilme testleri, üretici firmaların bitmiş ürünlerinin amaca uygun olmasını ve en yüksek kalitede üretilmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu amaçla malzemelerin, bileşenlerin ve ürünlerin bütünlüğü ve güvenliği hakkında gerekli veriler elde edilmektedir. Bu testler ile elde edilen veriler, parti kalitesini belirlemek, üretimde tutarlılığı tespit etmek, tasarım sürecind yardımcı olmak, malzeme maliyetlerini azaltmak, yalın üretim hedeflerine ulaşmak ve yerli ve yabancı endüstri standartlarına uyumu sağlamak gibi birçok şekilde kullanılabilir.

Sıkıştırma kuvvetine maruz kalan bir kısım malzemeler, önceleri stres ve gerinme arasında doğrusal bir ilişki gösterir. Bu ilişki Young Modülü ile açıklanmaktadır. Bu değer, plastik deformasyon meydana gelmeden önce uygulanan ezme yükü altında malzemenin ne kadar deforme olacağını göstermektedir. Bir malzeme ezme veya ezilme kuvveti altında deformasyon gerçekleştikten sonra tekrar orijinal şekline dönüyorsa, bu malzemenin esnekliğini ifade eder. Örneğin, vulkanize edilmiş kauçuk, yani kükürt ilave edilerek daha dayanıklı hale getirilen kauçuk, oldukça elastik bir yapıdadır. Önemli bir ezme kuvveti uygulandıktan sonra, yeniden eski şekline geri döner.

Belli bir kuvvete veya gerilme eşiğine ulaşıldığı zaman, kalıcı veya plastik deformasyon gerçekleşir ve bu noktada doğrusal davranışlar durur. Bu noktaya malzemenin akma noktası veya akma dayanımı denir. Bu noktadan sonra malzeme şu iki davranış türünden birini sergiler: ya sonunda kırılıncaya kadar deforme olmaya devam eder, ya da düzleşene kadar bozulma başlar. Her iki parametre de söz konusu malzemenin fiziksel özelliklerine yönelik faydalı bilgiler sunar.

Kısaca ezilme ve ezme testleri çeşitli sektörlerde bileşenlerin, malzemelerin ve bitmiş ürünlerin kalitesini tespit etmek için yapılmaktadır. Bu testler tipik olarak havacılık ve uzay sanayi, inşaat sektörü, kozmetik sektörü, elektrik ve elektronik sanayi, tıbbi cihaz sektörü, ambalaj sektörü, kağıt ve karton sektörü, plastik, kauçuk ve elastomerler sektörü ve güvenlik, sağlık ve dinlence sektöründe uygulanmaktadır.

EUROLAB, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında ezilme ve ezme test hizmetleri de vermektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen ezilme ve ezme test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.