Solunum Koruma ve Cerrahi Yüz Maske Testi

MASKE TESTİ

Solunum koruma programı, çalışanları zararlı duman, sis, gaz, sigara, sprey, buhar veya bulaşıcı malzeme ile kontamine olmuş havayı solumaktan korumak için uygulanmaktadır. Birincil hedef, hava yoluyla bulaşmayı şu yollarla önlemektir:

  • Tehlikenin giderilmesi
  • Daha az toksik maddelerin ikamesi
  • Muhafazalar, operasyonun sınırlandırılması ve havalandırma gibi kabul edilebilir mühendislik kontrollerinin kullanılması
  • Güvenlik politikaları, iş uygulamaları ve iş zamanlaması yoluyla işin yapılma şeklini değiştiren kontroller oluşturmak

Yukarıdaki seçenekler, işyeri ortamındaki havadaki kirleticilerin kontrolünde mümkün olmadığında, çalışanlar için uygun solunum maskeleri bulunmalıdır. Maskeler kullanıcıyı partikül kirleticileri havadan (partikül solunum maskeleri) çıkararak veya kimyasalları ve gazları filtreleyen kartuş / kutulara sahip havayı temizleyen respiratörlerle korur. Bu tür bir çalışanın sağlığını korumak için bu tür bir ekipman gerektiğinde her çalışana bir solunum cihazı sağlanacaktır. İşveren, amaçlanan amaca uygun ve uygun solunum maskeleri temin edecektir. Uygun solunum koruması seçimi için Mesleki Hijyenistler işyeri kimyasalları konusunda tavsiyede bulunabilirken , Enfeksiyon Kontrolü bulaşıcı hastalıklar için uygun maske hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

Güvenlik Kriterleri

  • CH 15-017 Solunum Koruması
  • CH 15-014 Hava Kalitesi Endişeleri
  • CH 15-055 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
  • Hesap verebilirlik

Başlıca Test Standartlarımız

TS EN 138

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskesi, yarım yüz maskesi veya ağız tipi maske için kullanılan temiz hava solunum cihazları - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 405

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Gazlara veya gazlara ve partiküllere karşı koruyucu valflı filtreli yarım maskeler-Özellikler, deney, işaretleme

TS EN 12083

Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 136

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskeleri-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 140

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yarım maskeler ve çeyrek maskeler-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 402

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskesi veya ağızlık tertibatı olan, basınçlı hava kullanan kendi kendine yeterli akciğer kumandalı talep tipi açık devre solunum aparatı - Kaçış için - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 12942/A1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 14435

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece pozitif basınçla kullanılmak üzere tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 14593-1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Bölüm 1: Tam yüz maskeli aparatus - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 14593-2

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Talep vanalı, basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Bölüm 2: Pozitif basınçlı yarım maskeli aparat - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 402

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kaçış için kendi kendine yeterli, açık devreli basınçlı hava solunum cihazı, ten yüz maskeli ve ağızlık donanımlı - Özellikler deney ve işaretleme

TS EN 14683

Cerrahi maskeler - Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 14529

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece kaçış amaçları için pozitif basınçlı akciğerle kumanda edilen bir talep vanası içerecek şekilde tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 12942/A2

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 405+A1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara veya gazlara ve parçacıklara karşı koruyucu valflı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 149+A1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 12942/A2

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 1827+A1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 17510-2

Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 2: Maskeler ve uygulama aksesuarları

TS EN 1827+A1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Gazlara veya gaz ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ayrılabilir filtreli yarım maskeler-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 136/AC

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskeleri-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 136/T1

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 12083/AC

Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 14683

Tıbbi yüz maskeleri – Gereklilikler ve deney yöntemleri

Ekibimizin tüm üyeleri, Yüze Uygunluk Testi için endüstri tarafından tanınan sınava ve pratik değerlendirmeye girmiş ve geçmiştir ve UAF Akreditasyon kurumundan Akredite edilmiştir. Ekibimiz, İnsan Sağlığı ile en iyi uygulamayı teşvik etmek ve Yüze Uygunluk Testinin farkındalığını artırmak için yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ekibimiz ayrıca EUROLAB Programındaki Değerlendiricileri de içerir.

Türkiye ve Avrupa'yı kapsayan UAF  akredite Yüz Fit Test Cihazı ile aralarında 20 yılı aşkın Maske test tecrübesi ile Türkiye’de en çok sayıda akredite laboratuvarından birine sahibiz.

Neler Test Edilir

Solunum maskeleri veya basınçlı hava solunum cihazı gibi tüm sıkı oturan yüz parçaları kullanıcıları takma testi gerektirir.

Neden yüksek performanslı solunum koruyucu ekipman giymelisiniz, maske takan kişiye doğru şekilde uymazsa verilen korumayı tehlikeye atarsınız?

Yüze sığdırma testi, bir kişinin maskesinin yüz şekline ve boyutuna uyup uymadığını kontrol eden basit bir testtir.

 

Doğru giyildiğinde RPE (solunum koruyucu ekipman) kullanıcıyı havadaki tehlikelerden (partiküller, tozlar, gazlar vb.) Korumalıdır. Son araştırmalar, kullanılan Yüz koruma maskesi'nin yaklaşık% 50'sinin kullanıcıya varsayılan koruma seviyesini sağlamadığını göstermiştir. Bunun en büyük nedeni, sadece uymamasıdır!

İnsanlar her türlü şekil ve boyutta gelirken, belirli bir tip veya boyuttaki RPE yüz parçasının herkese uyacağı olası değildir. Yüze oturma testi, seçilen Maske'nin kullanıcı için uygun olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ahlaki olarak, işçilerin evlerinde güvenli bir şekilde gitmelerini ve işleri sırasında havadaki tehlikelere maruz kalmamalarını sağlamakla yükümlüyüz.

Yasal olarak, yüze sığma testi, Sağlık İçin Tehlikeli Maddelerin Kontrolü, İşte Kurşun Yönetmeliği ve Asbest Yönetmeliğinin Kontrolü için bir gerekliliktir. Bu düzenlemeler KKD'nin amacı için “uygun” olması gerektiğini belirtir - bu durumda kullanıcıyı havadaki tehlikelerden korumalıdır.

Tüm sıkı oturan veya sıkı oturan yüz parçaları kullanıcıları, giydikleri her maske için yüze oturma testi gerektirir. Aşağıdakilerin hepsi 'yakın bağlantı' olarak tanımlanır: tam solunum cihazı maskeleri (pozitif basınç dahil), kaçış seti maskeleri, elektrikli solunum maskeleri, yeniden kullanılabilir yarım maskeler ve tek kullanımlık yarım maskeler.

Yüze oturma testinde Nitel ve nicel olmak üzere iki tür test vardır. Hangi maskelerin hangi yöntemlerle test edilebileceği ve bu testlerin neler içerdiği hakkında daha fazla bilgi için diğer bilgi sayfalarımıza bakın.

İdeal olarak yüze oturma testi maske seçim aşamasında yapılmalıdır, böylece işverenler doğru maske modellerinin ve boyutlarının satın alınabilmesini sağlayabilir. Tekrar yüz uyumu testi de düzenli olarak yapılmalıdır (genellikle riske bağlı olarak her bir, iki veya üç yılda bir) veya kullanıcının kilo vermesi veya kilo alması, önemli diş çalışması olması veya yara izleri, benler veya diğer yüz özellikleri kazanması gerekir. maske contası yüzle buluşuyor.

Kantitatif ve Kalitatif testler sunuyoruz

Kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki tür yüze uyum testi gerçekleştiriyoruz, her ikisi de sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için bireyin yüz şeklini uyumlu bir maske ile eşleştiriyor.

Kalitatif Test

Sadece tek kullanımlık ve yarım yüz maskeleri için kullanılır.

Birey başın ve omuzların üzerine bir başlık takıyor ve test cihazı başlığa acı bir çözüm püskürtüyor.

Kullanıcı, kafayı bir yandan diğer yana döndürmek gibi bir dizi egzersiz yapar.

Kişi çözeltiyi tadabiliyorsa, maskenin contasında bir mola var.

Nicel Test

Tam Yüz Maskeleri dahil tüm sıkı oturan maskeler için kullanılır.

Maske bir parçacık sayma makinesine (bir Portacount) tutturulmuştur.

Makine, havadaki partiküllerin maskedeki mühürde bir kırılma ile geçip geçmediğini tespit eder.

Testin sonunda makine bir 'başarılı' ya da 'başarısız' verecektir.