Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu Analizleri

Yapılan yasal düzenlemelere göre plajların insan sağlığına zarar vermemesi için yapılacak denetimlerden sağlık kuruluşları sorumlu olmaktadır. Plaj sularına, kesinlikle insan ve hayvan atıklarının veya çöplük sızıntılarının ulaşmaması gerekmektedir. Plajların ve sahillerin kirlenmesinde önemli bir kaynak da sanayi kuruluşlarının atık sularının deniz suyuna karışmasıdır. Plajların ve sahillerin kirlenmesi birçok hastalığın nedenidir. Bu nedenle deniz suyu analizlerinin yapılması ve plaj ve sahillerin denetlenmesi insan sağlığı açısından son derece önemlidir.

Plajlar, insanların denize girmeleri için düzenlenmiş kumsallardır. Bu yerlerin temiz olmaması en büyük sağlık riskini oluşturmaktadır. Tatil dönemlerinde bu yerlere olan yaygın kitlesel insan akımı düşülecek olursa, riskin büyüklüğü de ortadadır. Deniz kirlenmesinde en büyük faktörler su kaynaklarındaki kirlenme ve atık uzaklaştırılma ile ilgili alt yapının yeterli olmamasıdır. Sadece deniz kıyıları değil, plaj olarak kullanılan göl, gölet, baraj, ırmak ve akarsu kıyılarının da düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.

Güneş ışınları bir dereceye kadar anti bakteriyel etki göstermektedir. Oysa plajlar ve sahiller yüzey suları ile ve pis sularla sürekli kirlenmektedir. Çevredeki işletmelerden ve tesislerden kaçan atık sular plaj kumunun altına kolayca yayılabilmektedir. Plaj kumları çok sayıda parazitin yayılmasında çok etkilidir.

Bu arada Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, ülkemiz kıyılarında deniz suyu kalitesini izleme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Yüzme Suyu İzleme Çalışmaları Genelgesi ve Avrupa Birliği Yüzme Suyu Uyum ve Eşleştirme Programı gibi birok yasal düzenleme esasları dikkate alınmaktadır. Yetkili laboratuvarlar, çalışmalarında bu yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar taraından yayınlanan standartlara uymaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda su analizleri kapsamında deniz suyu analizleri yapmaktadır.