Havuz Suyu Analizleri

Havuz Suyu Analizleri

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır Bu yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları sularının gerekli hijyenik koşullara uygun olmasını sağlamaktır. Yönetmelik aynı zamanda yüzme havuzu sularının kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

Sözü edilen yönetmeliğin eklerinde havuz suyunun kimyasal özellikleri (Ek 1), fiziksel özellikleri (Ek 2) ve mikrobiyolojik özellikleri (Ek 3) açıklanmış, aynı zamanda havuzları işleten firmalar tarafından yaptırılması gereken analizler sayılmıştır (Ek 4).

Havuz sularında bulunması gereken fiziksel özellikler, suyun rengi, bukanıklığı ve sıcaklığı ile ilgilidir. Fiziksel analizlerin ayda bir kere yapılması gerekmektedir.

Havuz sularının kimyasal analizler de ayda en az bir kere yapılması gerekmektedir ve şu sayılan kimyasal maddeler için yönetmelik ekinde alt ve üst sınır değerler verilmiştir: siyanürik asit, biguanid, hidrojen peroksid, ph değeri, amonyum, nitrit, nitrat, bakır, alüminyum, toplam alkalinite (kalsiyum karbonat), bağlı klor, serbest klor (kapalı ve açık yüzme havuzları için ayrı ayrı) ve serbest klor.

Havuz sularında bulunması gereken mikrobiyolojik analizlere gelince. Bu analizer de yine ayda bir kere yapılmak zorundadır. Yönetmelik ekinde yapılması gereken ölçümler ve sınır değerler yer almaktadır. Bu çerçevede havuz suyunda toplam koloni sayısı, toplam koliform bakteri, escherichia coli (e. coli) ve pseudomonas aeruginosa ölçümleri yapılmaktadır.

Eğlence veya spor amacıyla, yüzme havuzları birçok kişi tarafından kullanılmaktadır ve gerekli kontroller zamanında yapılmaz ve belirlenen standart değerlere uyulmazsa, her zaman için insan sağlığı tehdit etme riski taşımaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda su analizleri kapsamında havuz suyu analizleri yapmaktadır.