Mikrobiyolojik Analizleri

Mikrobiyolojik Analizleri

Suların içinde çeşitli mikroorganizmalar, yosunlar, tek hücreli bitkiler veya kabuklular gibi hayvanlar bulunabilir. Patojen özellikte olanların, yani hastalık yapanların dışında sularda bu canlıların belli miktarları geçmemek koşulu ile bulunmasında bir sakınca görülmemektedir. Ancak belirlenen miktarın üzerine çıktığı takdirde suyun tadını, rengini ve kokususu değiştirmektedir. Bunun yanı sıra bu organizmaların bir kısmı, ekolojik sistem açısından yararlıdır da. Örneğin, mikroskobik ve tek hücreli canlılar olan protozoa’lar bakterileri yok ettikleri için bir anlamda suların kendi kendisini temizlemesine destek olmaktadır.

Deniz ve göl suları, baraj suları, çevresel yerleşime açık olan yüzey suları, sanayi bölgeleri yakınındaki sular, kanalizasyon sisteminin arızalı olduğu yerlerdeki sular ve dezenfekte edilmemeyen durgun sular, mikroskobik canlıların çoğalması için elverişli ortamlardır ve insan sağlığını tehdit etmektedir.

Sularda koliform bakterileri tespit edilmişse, bu sulara kanalizasyon atıklarının karıştığı ve hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu mikroorganizmaların sayısı az bile olsa, uygun ortamı buldukları anda hızla çoğalırlar. Bu yüzden şehir şebeke suları dezenfekte edilmeden kullanıma verilmemektedir. Bu yapılmazsa şebeke sularında bakteri ve virüsler hızla çoğalmaya başlamaktadır. Suların mikrobiyolojik kalitesinin sağlanması için suların kirlenmekten korunması gerekmektedir.

Suda bulunan mikroorganizmalar şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Bir kısım mikroorganizmalar sularda doğal olarak bulunmaktadır.
  • Bir kısım mikroorganizmalar topraktan suya geçmektedir.
  • Bir kısım mikroorganizmalar ise insan ve hayvanların atıkları ile suya karşımaktadır. Bunların başında esherichia coli (e-coli) gelmektedir.

Mikrobiyolojik analizler, içme ve kullanma sularının sağlıklı ve güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için yapılmaktadır. Bu analizler sonucunda sularda tek veya çok hücreli patojenik organizmaların bulunup bulunmadığı, varsa miktarı ve özellikleri tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda su analizleri kapsamında mikrobiyolojik analizler yapmaktadır.