Su Kalitesi Analizleri

Su Kalitesi Analizleri

Temiz su demek, içeriğinde patojen mikroorganizmaların ve zararlı kimyasal maddelerin bulunmadığı su demektir. Sağlıklı su ise temiz olan ve içeriğinde optimal seviyede yaşam için gerekli mineraller bulunan su demektir. Suyun sahip olması gereken kalite, atmosferde buhar halindeyken yeryüzüne yağmur, kar, veya dolu olarak düşmesi sırasında oluşmaktadır. Yağışlar bu şekilde yeryüzüne inerken, geçtikleri hava tabakaları arasında bulunan çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı da beraberinde taşır. Dolayısıyla su kalitesi, yağışlar daha yeryüzüne inerken bozulmaya başlar. Yeryüzünde bulunan sular, birbirleri ile bağlantılı olduğu için de bir noktada kirlenen sular, ekosistem içindeki etkileşim ile kolayca bir yerden başka bir yere taşınmaktadır.

Esasen sular toprağa geçerken, içlerinde bulunan bakteriler, asılı maddeler ve çeşitli mikroorganizmalar kısmen veya tamamen temizlenmiş olmaktadır. Toprak bu noktada filtre görevi yapmaktadır. Ancak bu sırada toprakta bulunan çeşitli madensel tuzlar erimekte ve suya karışmaktadır. Yeraltı sularında, yüzey sularına göre daha fazla mineral bulunması bu yüzdendir. İşin doğrusu flor ve kalsiyum gibi bazı minerallerin bir kısmı suda bulunmak zorundadır. Ancak insan sağlığı için zehirleyici özellikte olan minerallerin suda bulunması istenmeyen bir durumdur. Bunun yanı sıra sözü edilen doğal kirlenme dışında insanlar tarafından da sular çeşitli yollardan kirletilmektedir.

Suyun kalitesini belirleyen kriterler, suyun güvenilir olmasını sağlayan ve suyun kalitesini bozan maddeler için getirilen sınırlamalardır. Suyun kalitesi bir takım faktörlere bağlıdır: hidrolojik dolaşım veya uygulanan arıtım ve dağıtım sistemleri gibi. Bu faktörlerin bir kısmı su kaynağından, bir kısmı arıtma tesislerinden, bir kısmı şehir şebeke sisteminden, bir kısmı da bina içindeki tesisattan kaynaklanmaktadır.

Su kalitesi analiz çalışmaları, insanların sağlığının korunması ve içme suyu için belirlenen standartlara uyulması amacı ile yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda su analizleri kapsamında su kalitesi analizleri yapmaktadır.