Fiziko Kimyasal Analizler

Fiziko Kimyasal Analizler

İçme suyunda bulunan riskler, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerdir. Fiizksel riskler arasında sıcaklık ve radyasyona maruz kalma gibi durumlar, kimyasal riskler arasında organik maddeler, toksik mineraller ve toksinler, mikrobiyolojik riskler arasında ise bakteriler, patojen virüsler ve parazitler bulunmaktadır. Bunlar suların kalitesini etkileyen ve insan sağlığı açısından tehdit yaratan kritik faktörlerdir. Özellikle mikrobiyolojik esaslı riskler, en fazla risk yaratan ve iyileştirilmesi en güç olan risklerdir. Bu nedenle içme sularının mikrobiyolojik kalitelerini tespit etmek amacı ile sık aralıklarla suların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sularda yapılan başlıca fiziksel analizler şunlardır:

 • Suyun renginin ve kokusunun belirlenmesi
 • Tadının belirlenmesi
 • pH değerinin belirlenmesi
 • Elektriksel iletkenlik değerinin belirlenmesi
 • Oksitlenebilirlik özelliğinin belirlenmesi
 • Buharlaşma kalıntısının belirlenmesi

Sularda yapılan başlıca kimyasal analizler ise şunlardır:

 • Amonyum miktarının belirlenmesi
 • Nitrit miktarının belirlenmesi
 • Sülfat miktarının belirlenmesi
 • Demir miktarının belirlenmesi
 • Klorür miktarının belirlenmesi
 • Toplam klor miktarının belirlenmesi
 • Bakteriyolojik analizler

Suların fiziko kimyasal özellikleri bakımından esas alınan değerler Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa Birliği Ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan standartları (EPA) ve Alman standartları (DIN) bakımından farklıdır.

Suyun içeriğinde insan sağlığı açısından riskli olan arsenik, krom, kadmiyum, civa ve kurşun gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Ayrıca nitrat, baryum, amonyum ve klorür gibi maddeler yanında radyoaktif maddeler, sınır değerlerin üzerine çıkmamalıdır. Bunların hepsi insan sağlığna zarar veren kimyasallardır. Keza bu kimayasalların tespit edilmesi, suya bazı kirleticilerin karıştığının bir göstergesidir.

Suların sertliği ise suda çözünmüş durumda bulunan kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi iyonların bulunmasının bir sonucudur. Magnezum ve kalsiyum iyonları doğal sularda daha fazla bulunmaktadır. Bu nedenle bu iyonların toplamı suyun sertliği olarak ifade edilmektedir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda su analizleri kapsamında fiziko kimyasal analizler yapmaktadır.