Güvenilir Analizler

Güvenilir Analizler

Bir laboratuvardan test ve analiz hizmetleri alan kişi veya kuruluşlar açısından sonuçların doğru, kesin ve güvenilir olması son derece önemlidir. Ancak laboratuvarların bu konuda sadece beyanları yeterli olmamaktadır. Yapılan test ve analiz sonuçlarının gerçekten kesin olması ve kaboratuvarın güvenilir hizmet verdiği herkes tarafından kabul edimiş olması gerekmektedir.

Bir laboratuvarın güvenilir olması için bir takım kriterler gereklidir. Birinci kriter, eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanlara sahip olmak zorunluluğudur. Çalışanların, okuldan mezun oldukları bilgilerle yetinmiyor olmaları ve sürekli kendilerini geliştiriyor olmaları önemli bir noktadır. Çünkü teknoloji akıl almaz bir hızla gelişmekte, hergün yeni test cihazları ve ekipmanlar üretilmekte, sık aralıklarla test ve analizler konusunda yeni bir yöntem duyurulmaktadır. Bu yenilikler yakından izlenmez ve zamanında hayata geçirilecek olmazsa, verilen hizmetin kalitesi düşecek, hızlı sonuç almak kolay olmayacak ve laboratuvar rakiplerinden geri kalacaktır.

Bu noktada kuruluşa da bazı sorumluluklar düşmektedir. Laboratuvar yöneticileri de aynı şekilde yenilikleri takip etmek, çalışanları bu konularda bilgilendirmek ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak zorundadır.

Bir laboratuvarın güvenilir olmasında ikinci kriter, en son teknoloji ile üretilmiş test ve analiz cihazları ve ekipmanları kullanmak zorunluluğudur. Zamanın gerisinde kalmış test cihazları, müşterilerin bekledikleri hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar vermekte yeterli olmayacaktır. Bu nokta elbette bir yatırım konusudur. Ancak doğru zamanda doğru yatırımlar yapılmayacak olursa, laboratuvar da rakipleri ile mücadelede geri kalacak demektir.

Güvenilir analizler konusunda üçüncü kriter, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınacak yetkiye dayanarak test ve analizler yapmaktır. Bu koşulda bütün faaliyetler, dünyaca kabul gören test yöntemlerine uygun şekilde ve yayınlanmış yerli ve yabancı standartlar çerçevesinde yürütülecek ve hazırlanan raporlar dünyanın her yerinde kabul görecektir.