Tarafsız Testler

Tarafsız Testler

Bir labortavar, rakiplerinden önde olmak istiyorsa, önem verilmesi gereken tek kriter, tarafsız ve bağımsız hizmet vermektir. Bir laboratuvar hiçbir koşulda bir çıkar ilişkisinin içinde olmamalı ve hiçbir kişi ve kuruluştan talimat alarak faaliyet göstermemelidir.

Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standardı çok önemlidir. Bir laboratuvarın gerçekleştirdiği test ve analiz çalışmaları, ancak bu standardın koşullarını karşılaması durumunda müşterilerinin, resmi organların ve denetim kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Laboratuvar sektörü bugün ulusal akreditasyon sisteminde önemli hizmet alanlarından biridir. Test, analiz, ölçüm, muayene, değerlendirme ve kalibrasyon çalışmalarının doğruluğu, teknolojik altyapının bulunmasına ve yapılan analizlerin güvenebilir olmasına bağlıdır. Laboratuvarların akreditasyonu için TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standardı esas alınmaktadır.

Bu standartlar gereğince laboratuvarlar, vermiş oldukları test hizmetlerinde tarafsız ve bağımsız olmak ve müşterilerinin alacakları teknik kararları etkileyebilecek her türlü mali ve ticari iç ve dış baskılardan uzak olmak zorundadır. Bu konuda labortauvarlar, dürüst davranmak zorundadır. Gerçekleştirilen faaliyetler ve hazırlanan raporlar, hiç bir etki altında kalmaksızın, sadece gerçeği yansıtmak zorundadır.

Laboratuvarlar açısından bu sektörde rakiplerin önüne geçmek ve saygın ve tercih edilen bir laboratuvar olmak için bu etik ilkelere uygun faaliyet göstermek gerekmektedir.

Kuruluşumuz, bir tüzel kişilik olarak tarafsızlık ilkesine sıkısıkıya bağlıdır ve aynı zamanda işe girişlerinde çalışanlardan ayrı ayrı tarafsızlık beyanı almaktadır. Bu beyan, yukarıda açıklanan temel ilke ve koşulları kapsamaktadır ve buna aykırı eden yönetici ve çalışanlar disiplin suçu işlemiş olmaktadır.