Hızlı Sonuç

Hızlı Sonuç

Laboratuvar hizmetleri veren kuruluşlar için en önemli kriter, kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde etmek yanında hızlı davranmaktır. Ancak hızlı sonuç almak, kendi içinde bazı ikilemler taşımaktadır. Bazı test ve analiz süreçlerinde hızlı davranmak, beklenmesi gereken belli süreleri kısa tutmak şeklinde anlaşılır ve uygulanırsa, o zaman test ve analiz sonuçlarının kaliteli ve güvenilir olması sağlanmış olamaz. O nedenle hızlı olmak konusuna farklı yaklaşmak gerekmektedir.

Örneğin bir laboratuvarın sahip olduğu test cihazları ve ekipmanları eğer son teknolojiye uygun değilse, bu laboratuvarın hızlı sonuçlar üretmesi beklenemez. Belki elde edeceği sonuçlar güvenilir ve kaliteli olacak ama zamandan kaybedecektir. O zaman teknolojideki yenilikleri takip eden ve zamanında doğru ve akıllı yatırımlar yapan bir laboratuvar hızlı sonuçlar alacaktır.

Örneğin bir laboratuvarda görev yapan çalışanlar, hala eski yöntemlere başvuruyorsa, bu alanda yeni test yöntemlerini ve uygulamalarını bilmiyorlarsa, ellerinde ne kadar modern cihazlar ve ekipmanlar olsa da bu laboratuvar yine zaman kaybedecek demektir. Labortuvar bu anlamda dünyadaki yeni gelişmeleri takip ediyor ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine fırsat veriyorsa, daha hızlı sonuçlar alabilecektir.

Bir laboratuvarın dünya genelinde kabul gören standartlara uygun faaliyet gösteriyor olması da test ve analiz süreçlerinin etkili olmasında ve daha hızlı sonuçlar elde edilmesinde önemli bir noktadır. Özellikle bu alanda TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı önemlidir. Bu akreditasyonlara sahip labortatuvarlar hızlı sonuç almaktadır.

Bir de süreçlerini yazılı hale getiren ve bu süreçlere uygun faaliyet gösteren laboratuvarlar doğal alarak rakiplerinden bir adım önde olmakta ve hızlı sonuç almaktadır.