Uzman Kadro

Uzman Kadro

Kuruluşumuz çalışanlarının kendi alanlarında yüksek eğitim almış olmaları, deneyimli olmaları ve kendilerini geliştirmeye açık olmaları en fazla önem verilen bir konudur.

Hizmet verilen alanlara bakıldığında, tekstil sektörü için, gıda sektörü için, elektrik ve elektronik sektörü için, makina sektörü için, elektrik sektörü için ve daha birçok sektör için çok sayıda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik test ve analizler, ölçümler, muayene ve kontrol işlemleri ve değerlendirmeler yapılmakta, raporlar düzenlenmektedir. Bu sayılan alanların herbiri kendi başına ayrı bir uzmanlık konusudur.

Kuruluşumuzda görev alacak mühendisler, yüksek teknikerler ve teknikerler seçilirken dikkate alınan kriterler şunlardır: mesleki eğitim ve bilgi birikimine sahip olmak, mesleki yeterliliğe sahip olmak, faaliyetlerinde dürüst ve güvenilir olmak, çalışmaları sırasında edindikleri bilgileri saklamak, topluma, hizmet verdiği ticari kuruluş sahiplerine ve yöneticilerine, devletin resmi kurumlarına ve meslektaşlarına karşı sorumlu olmak, çalışmalarında bağımsız ve tarafsız olmak, sektörde haksız rekabet yaratacak davranışlar sergilemekten kaçınmak ve insan sağlığına ve doğal çevreye karşı sorumluluk duymak.

Kuruluşumuz, çalışanlardan her zaman kendilerini geliştirmelerini beklemektedir. Hala eski yöntemlerle çalışan, bu alanda yeni test yöntemlerini ve uygulamalarını takip etmeyen, teknolojideki gelişmelerden haberi olmayan, yeni çıkan test ve analiz cihazlarını tanımayan çalışanların kuruluşumuzda görev almaları mümkün değildir. Bu konuda yönetim kadrolarımız da sektördeki yenilikleri takip etmekte ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine fırsat yaratmaktadır.

Bu arada çalışanlarımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyet göstermekte, ülkemizde bu alanda yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi için çaba göstermektedir. Yönetici ve çalışanlarımız sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir.

Kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, bir ekip ruhu ile faaliyetlerini sürdürmekte ve çalışanlar arasında her zaman dayanışma ve iş birliği yaşanmaktadır.