Teknolojik Altyapı

Teknolojik Altyapı
Laboratuvarlar son derece yetenekli, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olsa bile eğer teknolojik olarak güçlü bir altyapıya sahip olmazlarsa, çok da piyasada rekabet gücü elde edemezler. Teknoloji, bütün alanlarda olduğu gibi laboratuvar sektöründe de hızlı bir gelişim göstermektedir. Gittikçe daha hassas ve daha ayrıntılı sonuçlar elde edilebilen cihazlar ve ekipmanlar geliştirilmektedir. Laboratuvarların bir yandan bu yenilikleri takip ederken, bir yandan da bütçeleri elverdiği ölçüde bu imkanlara sahip olmaları ve kullanmaları gerekmektedir. Ancak elbette bu bir yatırım konusudur ve mali güç gerektirir. Daha yakın zamana kadar, çok değil en fazla 1990’lı yılların ortalarına kadar laboratuvarlar, teknolojik imkanların kısıtlı olmasına rağmen nitelikli çalışanlar sayesinde oldukça başarılı sonuçlar alabiliyorlardı. O dönemin olanakları ölçüsünde yapılabilen test ve analiz çalışmalarının kapsamı bugünkü kadar geniş değildi. Üstelik bilgisayarların ve laboratuvar teknolojilerinin bugünkü kadar çok gelişmediği ve yaygınlaşmadığı bu dönemde bilgiye ulaşım da o kadar kolay değildi. O dönemde bir parça daha gelişmiş olan laboratuvarlarda bile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve depolamasında büyük sıkıntı çekiliyordu. Üstelik test ve analiz yöntemleri ve sonuçlarının güvenilirliği konusunda da henüz geliştirilmiş bir sistematik yoktu. Yasal düzenlemeler ise sadece o günün sitematiği içinde hazırlandığı için daha fazlasını zaten öngörmüyordu. Kısaca bugün sahip olunan hassaslıkta ne ölçümler yapılabiliyordu ne de sonuçlar değerlendiriliyordu. Ancak 2000’li yılların başından itibaren hem bilgisayarlar yaygınlaşmıştır hem de laboratuvar teknolojilerinde bilgisayara bağlı makinaların ve ekipmanların sayıları artmıştır. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda kalite sistemleri kurulmaya başlanmış ve akreditasyonlar sağlanmıştır. Bu kadar kısa sürede gelinen bu noktada artık laboratuvarlar teknolojiye daha fazla yatırım yapmakta ve daha hızlı, kaliteli, kesin ve güvenilir sonuçlar elde etmektedir. Bu konuda kuruluşumuz da gerekli yatırımları yapmıştır ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmuştur.