Gıda İle Temas Eden Ambalaj Uygunluk Testleri

Gıda İle Temas Eden Ambalaj Uygunluk Test Laboratuvarı

EUROLAB Laboratuvar gıda ambalajı ve gıda ile temas eden malzemelerin testleri, ürününüzün ilgili gıda temas malzemeleri mevzuatına uygunluğunu temin eder.

Gıda ile temas halinde olan tüm malzemeler, ambalajlar, imalatçının ambalajlarından, tencereler, çatal bıçak takımları, cam malzemeler, seramik ve saklama kaplarına kadar tamamının güvenli olduklarını test edilmelidir. Bileşenlerinin gıda ürünleriine istenmeyecek miktarlarda geçmediğinden emin olunmalıdır. Gıda ile temas testleri tüketicilerin sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Gıda ile temas eden malzeme testlerimiz dünya çapında mevcuttur. Laboratuvarlarımız AB, ABD, Japonya ve Çin dahil, bölgesel temas yönetmeliklerine göre testler uygular. Gıda ambalajlamaları şu yönetmeliklerle düzenlenir:

Avrupa Birliği için:

 • Tüm malzemeler: Çerçeve Yönetmeliği (EC) Numara 1935/2004
 • Seramikler: Direktif 84/500/EEC ve Direktif 2005/31/EC ile değiştirildiği şekliyle
 • Geri Kazanılmış Selüloz Film: 2007/42/EC Direktifi
 • Plastikler – (AB) No 10/2011 Düzenlemesi, gıda ürünlerii ile temas eden plastik ve parçalardaki katkıları ve değişiklikleri içerir.
 • Nitrozaminler: 93/11/EEC Direktifi
 • BADGE, BFDGE Ve NOGE Plastikler: Komisyon Yönetmeliği (EC) 1895/2005

Amerika Birleşik Devletleri için:

 • Gıda ile temas eden malzelemere dair yönetmelikler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından düzenlenir
 • Kaliforniya'daki seramik ve cam malzemeler California Proposition 65 tarafından belirlenir

Çin'de malzemeler Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gıda Güvenliği Kanununun gereklerini yerine getirmelidir

Japonya'da, malzemeler Gıda Sanitizasyonu Kanunu Bölüm II'ye uygun olmalıdır

AB içinde Almanya, Fransa ve İtalya gibi farklı ülkeler için özel gıda temas testleri gerçekleştiririz.

Gıda ürünleriiyle temas etmesi amacına yönelik plastik ve plastik olmayan malzemelerin analitik testleri ve uzman desteği ile size hizmet sunarız.

Gıda ile temas testleri konusunda tavsiye, en son teknoloji test cihazları ve tesislerinden faydalanan gerçek anlamda laboratuvar hizmetleri için EUROLAB ile irtibata geçin.

 1. Kağıt ve karton malzemelerden yapılmış ve gıda ile temas eden malzemelerde formaldehit,
 2. Plastiklerden üretilmiş gıda ile temas eden malzemelerde ftalat ve aromatik amin bileşikleri (streç filmler, oyuncaklar, plastik mutfak eşyaları),
 3. Konserve kutuların içeriğinde kullanılan BADGE,
 4. Polikarbonat şişelerde Bisfenol A,
 5. Melamin içeren plastiklerde melamin,
 6. Seramik malzemelerde kurşun ve kadmiyum testleri,
 7. Kavonoz kapaklarında ESBO bileşikleri Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak testleri yapılan bileşiklerdir.

Ambalajlama, ürünün raf ömrünü uzatan, uygun koşullarda depolanmasını sağlayan, bulaşanlardan koruyan, hijyeni ve ürün güvenliğini sağlayan  önemli bir proses aşamasıdır.

Uygun olmayan ambalaj seçimi, ürünün koruma özelliğini yitirerek, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak gıda güvenliğini olumsuz etkilemekte ve tüketici sağlığını tehdit altına almaktadır.

Gelişen ambalaj uygulamaları sayesinde, farklı ürünler için uygun ambalaj materyali ve teknolojisinin seçimi mümkün olmakta, gıdanın raf ömrü arttırılabilmekte ve ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerden korunması, ürün kalite ve tazeliğinin korunması sağlanabilmektedir.

Polimerler, kağıt, metal, ahşap, cam, yeniden üretilmiş selüloz, kauçuk vs. bileşimlerden oluşan ambalajlar, özellikle gıda, kozmetik ürünleri ve ilaç/eczacılık ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ambalaj üreticileri gıdaya temas edebilecek uygun ambalajı üretmek, gıda üreticileri uygun ambalajı seçmek, AR-GE ve kalite kontrol süreçlerini takip edebilmek için test hizmetlerine gereksinim duyarlar.

Aşağıdaki parametreler de yürürlükteki Avrupa Birliği kurallarının ve ABD FDA kurallarının gerekliliklerine göre paketlemenin değerlendirilmesi (örneğin Komisyon yönetmeliği No. 10/2011, yönetmelik EC 1935/2004)

 • Malzeme tanımlama
 • Toplam ve özel geçişler
 • Duyusal testler
 • Toksik elementlerin içeriği
 • Aromatik aminlerin içeriği
 • Yağlayıcılar antioksidanlar ve dengeleyicilerin içeriği
 • Mikrobiyel kirlilik testleri
 • Bazı folyo ve ambalaj malzemeleri için ilişkili yönetmeliklerden kaynaklanan çeşitli testler
 • Ambalaj Atık Testleri
 • Avrupa Direktifi 94/62/EC göre aşağıdaki parametrelerde paketleme atıklarına ilişkin paketlemenin değerlendirilmesi
 • Geri dönüşüm ve kompostlama yöntemiyle paketlemenin kurtarma metotları
 • Enerji geri kazanımı
 • Tehlikeli atıkların içeriği
 • Ağır metallerin içeriği
 • Gıda ile Temas Eden Ambalaj Testleri
 • Gıda ürünleriinin ambalajı (tüm malzemeler).
 • Tabak ve fonksiyonel ev aletlerinin gıda ile temas eden Ürünleri (tüm malzemeler).
 • Elektrik ev aletlerinin gıda ile temas
 • Gastroteknoloji

Gıda İle Temas Eden Materyallerin Değerlendirilmesi;

EUROLAB Güvenlik değerlendirilmesi kapsamında laboratuvar aşağıdaki test hizmetlerini sunmaktadır.

 • Genel geçişler CSN EN 1186
 • ITC laboratuvarında geliştirilmiş ve 4871 CSN 13130 ‘a göre özel geçişler
 • Metallerin özel geçişleri
 • Birincil aromatik aminlerin özel geçişleri
 • EUROLAB’in duyusal analizi
 • Plastik ve kauçuktaki düşük moleküler maddelerin kalitatif saptanması
 • Silikattan yapılmış Ürünlerin testi (seramik, cam, emaye yüzeyi ve emaye) - Pb, Cd’un geçişi ve Müşteri talebine dayanan diğer elementlerin alternatif geçişi
 • Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll şartlarına göre elastomerden ve kauçuktan yapılmış Ürünlerin test geçişleri
 • Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll. Gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine yönünden metalden ve alaşımdan yapılmış Ürünlerin derlemesinin saptanması
 • Non-metalik yüzey kaplamalarının geçiş testleri (cila, tavaların anti-stick yüzey kaplamaları, güveç, vb.).
 • Sağlık Bakanlığı Kararname No. 38/2001 Coll. Şartlarına göre kâğıt ve kâğıt Ürünlerinin testleri
 • AB standartlarına göre kâğıtların renk ve beyazlatılmış flüoresan haslığının belirlenmesi
 • DIN 54603 ‘e göre kâğıttaki glioksal içeriğin belirlenmesi ( BfR XXXVI gereklilikleri).
 • 4871 CSN 1104 göre kâğıt Ürünlerindeki antimikrobiyel bileşenlerin transferlerinin belirlenmesi (BfR XXXVI gereklilikleri).
 • BfR XV şartlarına göre silikon elastomerdeki peroksit kalıntıları ve uçucu maddelerin saptanması
 • İtalyan yönetmeliği D.M. ve yasa tasarısı (AB) AP (89)1 göre renk geçişleri
 • Malzeme özellikleri veya Müşteri taleplerine ilişkin diğer testler

Kalitaatif İndikatörlerin Tayinleri

 • Korozyon direnci
 • Bulaşık makinesinde direnç
 • Mikrodalga direnç
 • Yüksek fırın sıcaklıklarında direnç
 • Tutamakların Gücü
 • Yüzey kaplamalarının soyulması ve pullanması
 • Darbe direnci
 • Genel Geçiş
 • Genel geçiş testleri için gıda benzerleri (geçiş ortam) :
 • Simulant - %10 Etanol, damıtılmış su
 • Simulant B - 3 asetik asit
 • Simulant C - % 20 etanol (yada gıda ile temas eden ürünün alkol içeriğine ilişkin etanol x%)
 • Simulant D1 - %50 Etanol
 • Simulant D2 - zeytin yağı veya alternatif yağlı gıda benzerleri : %95 Etanol a izooktan
 • Simulant E - MPPO (değiştirilmiş polyphenylenoxide).
 • Temas koşulları (ortak tasarım):
 • Toplam daldırma
 • Geçiş hücrelerindeki bir tarafa temas
 • Ürün doldurma
 • SML tarafından kısıtlanmış analiz maddelerinin listesi - Seçilen maddeler:
 • Caprolactam, laurolactam
 • Akrilonitril
 • 1,3-Butadiyen Sitren
 • Hexamethylentetramine
 • 1-Hexene, 1-octene
 • Terephthalic, isophthalic, Oktanın maleik ve diğer asitlerin
 • Methacrylates
 • Ftalatlar Ftalat esterleri
 • Bisfenol A
 • Glycols (MEG, DER).
 • Metaller
 • Birincil aromatik aminler
 • Melamin
 • Formaldehit ve diğer aldehitler
 • Ultranox 626, Irganox 126.
 • Irganox 1076, 1010, 168, 3114, 245, 1098 ve diğerleri
 • Baht
 • AOX
 • Chimassorb 944, 81 ve diğerleri
 • Tinuvin 327, 622, 326 ve diğerleri
 • Ve diğer stabilizatör ve monomerler