Konserve Testleri

Konserve Testleri

Konserveler depolamaları ve kullanımları kolay olan ve uzun süre dayanabilen çok çeşitli işlenmiş gıdalardır. Konserve gıdaların kalitesi, seçilen hammaddeye, kullanılan teneke kutulara ve üretim aşamalarında yapılacak test ve analizlere bağlıdır. Üretim süreçlerinde yapılacak hatalar, konserve gıdanın bozulmasına (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bozulmalara) neden olacaktır. Bu durumda insan sağlığı açısından da risk teşkil edecektir.

Genelde konserve gıda üretiminde teneke kutular tercih edilmektedir. Teknik olarak açıklamak gerekirse, konserve üretiminde, gıda maddeleri ısıl işlemlerle mikroorganizmalardan arındırılmakta ve hermetik koşullarda ve hermetik kutularda saklanmaktadır. Bu amaçla kullanılan teneke kutular lakla kaplanmakta ve korozyona karşı dayanıklı olması sağlanmaktadır. Bu şekilde konserve içeriği teneke kutu ile kesinlikle bir etkileşime girmemektedir.

Laklı teneke kutunun korozyona ne kadar dayanıklı olduğu bazı test yöntemleri ile tespit edilmektedir. Üretim sırasında konserve gıdaya en uygun laklı tenekeden üretilmiş kutu kullanılmalıdır. Bu amaçla, kutu seçimi yapılırken, kutunun ölçüsü, baskısı, boyası ve kutuya konulacak gıdanın özellikleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

Kutu kapatma işlemi en kritik işlemlerden biridir. Bu yüzden kutu kenet analizleri yapılarak olası hataların önünde geçmek gerekmektedir. Ayrıca konserve kutularında teneke levha korozyon testleri de yapılmaktadır.

Konserve kutularında başlıca yapılan fiziksel analizler şunlardır: net tepe boşluğu tayini, süzme ağırlık tayini, net ağırlık ve doldurma oranı tayini.

Bütün bu konular Türk Gıda Kodeksi ve ilgili standartlarda yer almaktadır.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde konserve testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.