Yiyecek Testleri

Yiyecek Testleri

Tüketiciler gıda güvenliği konusunda artık daha bilinçlidir. Eski yöntemlerle, yakın zamana kadar benimsenen yiyecek hazırlama ve tüketiciye sunma yaklaşımları ciddi anlamda değişime uğramıştır. Ülke yönetimleri de bu konuda fazlasıyla hassas davranmaktadır ve gerekli yasal düzenlemeler arka arkaya çıkarılmaktadır. İşletmeler bundan böyle daha güvenilir ve daha sağlıklı yiyecekler üretmek zorundadır.

Gıda güvenliği kavramı basit bir anlatımla, yiyeceklerin amaçlanan kullanıma uygun şekilde hazırlanmasını ve insanlar tarafından tüketildiği zaman bir sağlık problemine yol açmamasını ifade etmektedir. Ancak iş bu kadar basit değil elbette. Gıda güvenliği çalışmaları ile, yiyeceklerden kaynaklanan hastalıklara neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin önüne geçilmesi ve yiyeceklerin bu şekilde hazırlanması, işlenmesi, depolanması ve tüketicilere sunulması hedeflenmektedir. Güvenli gıda denildiği zaman, bozulma ve bulaşmalara yol açan faktörlerden arındırılmış ve insanların tüketmesine uygun hale getirilmiş yiyecekler anlaşılmaktadır.

Yiyecekler, insan sağlığını en kolay etkileyecek faktörlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla yiyeceklerin güvenliği, insanların mutlak bir talebidir. Aynı şekilde üretici firmaların da en temel sorumluluğudur.

Yiyeceklerin güvenliğinden emin olmak amacı ile test ve muayene kuruluşları tarafından sayısız testler yapılmaktadır. Esas olarak bu testler, fiziksel testler, kimyasal testler ve mikrobiyolojik testler başlıkları altında toplanmaktadır.

Yiyeceklerin ancak çok küçük bir miktarının analiz edilebileceği dikkate alınırsa, gıda üreten firmaların bununla sınırlı kalmaları tam bir güvence sağlamayacaktır. Bu nedenle yiyeceklerin hazırlanma sürecinin tüm aşamalarında ayrı ayrı analizlerin yapılması gerekmektedir.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde yiyecek testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.