Tarım Testleri

Tarım Testleri

Tarımda ürün verimliliğini yükseltmek için uygun yöntemlerin kullanılması, toprağın tekniğine uygun olarak işlenmesi, kaliteli tohumlar kullanılması ve hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bütün bu faaliyetler, bilimin ve teknolojinin desteği ile yapılmalıdır. Tarımsal faaliyetlerde başarılı olmanın temel koşulu kaliteli ve verimli ürün elde etmektir. Ancak örneğin, gereğinden fazla veya az yapılacak gübreleme çalışması, tarladaki ürünün gelişimini olumsuz etkileyecektir. Ürünler güçsüz olacak, boyları istenen seviyede olmayacak, kök gelişimi zayıf kalacak ya da tohum bağlayamayacaktır. Bu yüzden toprağa karıştırılacak gübre miktarı belirlenirken, toprağın ve bitkinin besin maddesi seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. Buna göre yapılacak gübreleme, hem bitkiden optimum verim alınması hem de çevrenin korunması açısından fayda sağlayacaktır.

Toprağın ve bitkinin besin değerlerinin tespit edilmesi için bir takım analizler yapılmaktadır. Toprak analizleri, toprağın bitkileri besleme gücünün anlaşılması için yapılmaktadır. Bu analizlerde kimyasal ve biyolojik bir takım analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Doğru gübreleme yapılması ve kullanılan gübrenin etkin olması için, ekim öncesinde toprağın verimlilik analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının doğru değerlendirilmesi gerekmektedir.

Toprak analizlerinin asıl amacı, toprakta yetersiz olan elementlerin belirlenmesi ve bu eksikliğini gübreleme ile tamamlanması için gerekli miktarların tespit edilmesidir.

Elbette tarım testleri toprak ile sınırlı değildir. Test ve muayene kuruluşları tarafından, tarım arazileri ve yetiştirilen bitkiler ile ilgili olarak sayısız test gerçekleştirmektedir.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde tarım testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.