Glukoz Fruktoz ve Sakkaroz Analizi

Glukoz, Fruktoz ve Sakkaroz Analizi

Meyvaların katı maddesinin büyük bir kısmını şeker oluşturmaktadır. Bu şekerin tamamı glukoz ve fruktozdan ibarettir. Bu şekerlere indirgen şeker denmektedir. Bunun yanı sıra meyvaların bileşiminde çok farklı miktarlarda sakkaroz da bulunmaktadır. Örneğin kayısıda yüzde 66-87 arasında, şeftalide yüzde 57-79 arasında ve erikte yüzde 44-71 arasında sakkaroz bulunmaktadır. Buna karşılık kiraz ve vişnede sadece fruktoz ve glukoz bulunmaktadır. Meyvaların yapısında bulunan sakkaroz, bunların işlenmesi ve depolanması sırasında ortamın sıcaklığına bağlı olarak bir miktar değişime uğramaktadır.

Meyva ve sebzelerde belirlenen indirgen şeker ve sakkarozun toplamı, toplam şeker içeriğini göstermektedir. Şeker miktarını tespit eden bütün yöntemlerin temel ilkesi, şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Sakkaroz indirgen özellikler göstermez. Bu yüzden kimyasal yöntemlerle şeker miktarı tespit edilirken, sakkaroz önce invert şekere dönüştürülmekte ve daha sonra glukoz ve fruktoz ile birlikte invert şeker olarak belirlenmektedir.

Gıda sektöründe, gıda maddelerinin bileşiminde bulunan toplam şeker ve invert şeker miktarını belirlemek, üretim süreçlerine yön vermek, gıda maddelerinin içeriğinde bulunan enerji miktarını tespit etmek ve gıda maddesinin standartlara uygun olup olmadığını saptamak amacı ile şeker tayin test ve analizleri yapılmaktadır. Bu konuda farklı yöntemler kullanılsa da en çok şu iki yöntem tercih edilmektedir: Lane - Eynon yöntemi ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi.

Glukoz, kan şekeri olarak da bilinmektedir. Glukoz, vücut sistemlerini en üst düzeyde çalışır durumda tutmak için kritik öneme sahiptir. Belirlenen seviyelerin dışında olduğunda vücudun normal işleyişi üzerinde sağlıksız etkiler göstermeye başlar. Kontrolden çıkan glukoz seviyeleri, kalıcı ve ciddi etkiler yaratabilir. Glukoz basit bir şekerdir ama yaşam için en önemli karbonhidratlardan biri olarak kabul edilmektedir. Hücreler glukozu bir enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. Ekmek, meyva, sebze ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile glukoz oluşmaktadır ve vücudun temel yakıt kaynaklarından biridir. Beslenme ile bilikte vücut hemen glukoz üretmeye başlamaktadır. Glukoz seviyelerinin test edilmesi, özellikle diyabet hastaları için önemli olmaktadır.

Fruktoz, meyvalarda, meyva sularında, bazı sebzelerde ve özellikle balda bulunan doğal bir şekerdir. Doğal yollardan tüketilen fruktoz şekerleri sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır. Ancak bazı üreticiler, mısır nişastasından fruktoz elde etmekte ve bunları gıdalarda kullanmaktadır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu insan sağlığı için zararlıdır. Sofrada kullanılan şeker, fruktoz ve glukoz kombinasyonundan elde edilmektedir.

Sakkaroz da yaygın bir şeker türüdür. Glukoz ve fruktoztan oluşmaktadır. Sofra şekerinin rafine edildiği bitkilerde doğal olarak üretilmektedir. İnsanların tüketimi için, şeker kamışı veya şeker pancarından sakkaroz özümlenmekte ve rafine edilmektedir.

Glukoz, fruktoz ve sakkaroz, belli miktarda kalori içeren üç tür şekerdir. Bunlar meyva, sebze, süt ürünleri ve tahıllarda doğal olarak bulunmaktadır ve gıda üretimi sırasında işlenmiş gıdaya eklenmektedir. Ancak kimyasal yapıları itibariyle, insan vücudunda sindirme ve metabolize edilme şekli ve insan sağlığını nasıl etkiledikleri farklı olmaktadır. Sakkaroz, sofra şekerinin bilimsel adıdır.

Bunlar içinde fruktoz insan sağlığı için en riskli olanıdır. Vücut fruktozu enerji yaratmak için karaciğerde glukoza dönüştürmektedir. Ancak aşırı fruktoz, birçok metabolik probleme yol açmakta ve karaciğere yük getirmektedir. İnsülin direnci, diyabet, obezite, karaciğer rahatsızlığı ve metabolik sendrom, yarattığı sağlık problemlerinin başında gelmektedir.

EUROLAB, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında glukoz, fruktoz ve sakkaroz analizleri de gerçekleştirmektedir. Bu testler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen glukoz, fruktoz ve sakkaroz analizleri yanı sıra EUROLAB, başka test hizmetleri de vermektedir.