Meyve Sebze Testleri

Meyve Sebze Testleri

Meyve ve sebzelerin üretimden tarladan toplanmasına kadar, hatta tüketicilere ulaşmasında kadar olan süreçler önemlidir. Çeşitli aşamalardan geçen meyve ve sebzelerin bu süreçler içinde besin değerlerini kaybetmemesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda bekletilmesi ve temiz ortamlarda tüketicilere sunulması gerekmektedir. Bütün meyve ve sebzeler, karbonhidrat, yağ, protein ve bir takım vitaminler, mineraller ve posa içemektedir ve bu durum insanların doğru beslenmesinde ve sağlıklı olmasında önemli bir faktördür.

Meyve ve sebzelerin işlendiği sektörde, tarımsal açıdan bu gıda maddelerinin fiziksel ve kimyasal olarak bozulmalarını önlemek için, toplandıktan sonra daha dayanıklı duruma getirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde bu sektör giderek daha etkili olmaktadır. Çünkü insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi ve gelecek nesillerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Çevre koşullarını ve biyolojik çeşitliliği korumak gerekmektedir. Bu çerçevede tarımsal altyapının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda işletmelerin üretim alanları, hammadde kabul yerleri, hammadde depolama sistemleri, yapılacak ön işlemler, kalite kontrol çalışmaları, sevkiyat çalışmaları ve daha birçok faaliyet, yasal düzenlemeler ve standartlar ile belirlenmiş kriterlere uygun olmak zorundadır.

Mevye ve sebze üretiminde verimi arttırmak ve yetişme döneminde zararlı böceklerden korumak amacı ile kullanılan kimyasal ilaçlar, ne yazık ki bilinçsiz kullanım ve aşırı hırs yüzünden bu ürünleri tüketen insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu yönde laboratuvarlarda meyve ve sebzelerin kimyasal, fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik test ve analizleri yapılmaktadır.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde meyve sebze testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.