Hazır Gıda Testleri

Hazır Gıda Testleri

Yaşamın devam ettirilmesi ve sağlığın korunması bakımından insanlar çeşitli gıdaları tüketmektedir. Teknolojik gelişmeler, çevre koşulları, sosyokültürel faktörler, ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve elbette insanların kişisel tercihleri gıda tüketimini doğrudan etkilemektedir.

Bugünün hızlı sanayileşme, şehirleşme ve batıya açılma gayretleri, kadınların daha fazla iş yaşamında yer alması, insanların daha ferah yaşama istekleri ve tabii yapılan reklamlar gıda tüketiminde bir yandan ürün çeşitliliğini, bir yandan da hazır gıdalara olan talebi arttırmaktadır.

Modern yaşam şekli, zaman kavramını çok önemli hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak da tüketime hazır gıdalar daha çok aranır olmuştur. İlk konserve gıdalarla başlayan hazır gıda üretimi daha sonra yerini dondurulmuş gıdalara bırakmıştır. Dondurulmuş gıda, gıda hammaddelerinin çok düşük sıcaklıklarda saklanması ilkesine dayanmaktadır. Ancak daha sonra hazır gıda ürünleri de bu şekilde saklanmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde hazır gıda tüketimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde de aynı şekilde son yıllarda hazır gıdaya olan talep artmaktadır.

Hazır gıda ürünlerinin işlenmesi sırasında hammaddelerin taşıması gereken belli nitelikleri olmalıdır. Örneğin, pestisit, yani kimyasal madde kalıntısı içermemelidir. Genetiği ile oynanmış ürünlerden olmaması gerekmektedir. İşlenmeye uygun olması ve doğal kalitesini korumuş olması gerekmektedir. Hammaddenin doğal dengesinin bozulmaması için dayanıklı olması gerekmektedir. Ve ulusal ve uluslararası alanda kabul gören kriterleri taşıması gerekmektedir. Bu gereklilikleri tespit etmek amacı ile hazır gıda testleri yapılmaktadır.

Gıda testleri çalışmalarında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz gıda testleri çerçevesinde hazır gıda testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.