Ortam Gaz Ölçümü

Ortam Gaz Ölçümü

İş sağlığı ve güvenliği konusu bugün bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu bilim dalı, işin yapılması sırasında iş ortamının fiziki koşulları nedeniyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık problemlerini ve mesleki hastalıklarını ortadan kaldırmak veya en azından bunların azaltılmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmaktadır.

Bir işyerinde yürütülen faaliyetler sonucunda çalışanlar, geçici işçiler, alt yüklenici çalışanları, ziyaretçiler, müşteriler, işyerinde bulunan herhangi bir kişi ve yakın çevrede bulunan insanlar etkilenebilir. İş sağlığı ve güvenliği bilim dalı, bütün bu insanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri ve koşulları incelemektedir.

İş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları, çalışma ortamında bulunan ve yukarıda sıralanan insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalarda fiziksel faktörler olarak gürültü, titreşim, aydınlatma, radyasyon ve benzeri faktörler, kimyasal faktörler olarak toz, gaz, buhar ve benzeri faktörler, biyolojik faktörler olarak da virüs, bakteri, mantar ve benzeri faktörler ele alınmaktadır.

İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak çalışma ortamlarında çok farklı gazlar açığa çıkabilir ve gerekli önlemler alınmazsa beklenmedik zehirlenmeler ve sağlık problemleri yaşanabilir. Ölçüm ve test çalışmaları yapan kuruluşlar tarafından gaz ölçümleri konusunda birçok test ve ölçüm çalışmaları yapılmaktadır.

Genel olarak işletmeler tarafından yapılması gereken iş güvenliği çalışmalarının temelini, çalışanların iş ortamının olumsuz etkilerinden korunması, çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı verilmesi ve işyerlerindeki olası tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılması veya en azından olası risklerin azaltılması teşkil etmektedir. Bu çerçevede yapılan ortam gaz ölçümleri de, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemlidir. Bu çalışmalarda mevcut yasal düzenlemeler yanında, yayınlanan yerli ve yabancı standartlara ve test yöntemlerine de uyulmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında ortam gaz ölçümlerini yapmaktadır.