Titreşim Maruziyet Ölçümü

Titreşim Maruziyet Ölçümü

Titreşim, mekanik bir sistemde oluşan salınım hareketleri olarak tanımlanabilir. Daha teknik bir yakaşımla titreşim, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayıdır. Genel olarak kullanılan herhangi bir araç veya makina, çalışırken salınım hareketleri yapar ve tireşim meydana gelir. Bu salınım ve titreşim hareketleri genelde iyi dengelenmemiş cihaz ve makinaların çalışması sırasında meydana gelir.

Tireşim ölçümlerinde iki değer önemlidir: maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır değeri. Maruziyet eylem değeri, geçildiği takdirde, çalışanlarda titreşim yüzünden ortaya çıkan risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerdir. Maruziyet sınır değeri ise, çalışanların kesinlikle bu değer üzerinde bir titreşim yaşamamaları gereken değerdir.

Yine titreşim ölçümlerinde öne çıkan kavramlar, el ve kol titreşimi ve bütün vücut titreşimidir. El ve kol titreşimi, çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından el ve kollarında risk oluşturan ve bilhassa kemik, eklem, sinir, damar ve kas sistemlerine zarar veren mekanik titreşimlerdir. Bütün vücut titreşimi ise, çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından bütün vücutlarında risk oluşturan ve bilhassa bel bölgesinde ve omurgada travmaya neden olan mekanik titreşimlerdir.

2013 yılında çıkarılan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik gereğince, işverenler çalışma ortamında mekanik titreşime maruziyet yüzünden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerinden bütün çalışanları korumak zorundadır. Bu amaçla titreşim ölçümü yaptırmak ve olumsuz durumlarda gerekli önlemleri almak zorundadır.

Bu ölçümler sırasında, sekiz saatlik çalışma süresi için dikkate alınacak sınır değerler şu şekildedir:

  • El ve kol titreşimi için, günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2, günlük maruziyet eylem değeri, 2,5 m/s2
  • Bütün vücut titreşimi için, günlük maruziyet sınır değeri, 1,15 m/s2, günlük maruziyet eylem değeri, 0,5 m/s2

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında titreşim maruziyet ölçümlerini yapmaktadır.