Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Hava Mikrobiyolojisi Testleri

Çıplak gözle görülen veya görülmeyen, milyonlarca canlı türü bulunmaktadır. Belki bir o kadar da tespit edilmemiş canlı türü bulunmaktadır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler gözle görülen canlılardır, ancak bunların yanında gözle görülmeyen çok küçük canlılar da bulunmaktadır. Sadece mikroskop ile izlenebilen tek hücreli canlılara mikroorganizma adı verilmektedir. Mikroorganizmaların yapılarını, insan ve diğer canlılar için önemini ve diğer bilimler ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı mikrobiyolojidir.

Mikroorganizmaların türleri ve faaliyetlerine bakılarak bir takım sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar, mikroorganizmaların genetik, morfolojik, patojenik ve biyokimyasal özelliklerin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu paralelde mikrobiyoloji bilim dalı da kendi içinde farklı bilim dallarına ayrılmıştır. Tıbbi mikrobiyoloji, ziraat mikrobiyolojisi, veteriner mikrobiyolojisi, toprak mikrobiyolojisi, su mikrobiyolojisi, gıda mikrobiyolojisi yanında hava mikrobiyolojisi de ayrı bir bilim dalıdır. Hava mikrobiyolojisi, havada bulunan mikroorganizmaları incelemektedir.

Mikroorganizmalar doğada, atmosferin en üst bölümlerinden, okyanusların en dibine kadar, toprakta, denizde, gölde, nehirde, küçük veya büyük su birikintilerinde, kısaca her yerde yaşamaktadır.

Havanın içinde bulunan mikroorganizmalar, havadaki toz parçalarına veya bitki tozlarına bağlanırlar ya da serbest şekilde bulunurlar. Bu mikroorganizmalar, insan sağlığı açısından zararlıdır ve birçoğu farklı hastalıklara neden olmaktadır. Bilhassa gıda işletmelerinde açıkta bekletilen gıdalara havadaki mikroorganizmalar kolayca bulaşmakta ve gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Bu açıdan hava kalitesi, sadece gıda sektörü açısından değil, ilaç, kozmetik ve daha birçok sektörde önemli bir faktördür.

Laboratuvarlarda gerçekleitirilen hava mikrobiyolojisi analizlerinde, yerli ve yabancı standartlar yanında şu yasal düzenlemeler esas alınmaktadır:

  • Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
  • Tüketime Hazır Gıdalarda Hijyen Kriterleri Rehberi

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında hava mikrobiyolojisi testlerini yapmaktadır.