Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre, kapalı işyerlerinde sıcaklık ve nem seviyesinin, yapılan işin niteliklerine uygun şekilde olması ve termal konfor koşullarının, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını bozmayacak ve onları rahatsız etmeyecek şekilde olması gerekmektedir. İşyeri ortam sıcaklığı, çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun şekilde olmak zorundadır. Yapılan işin niteliklerine göre, devamlı çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda çalışılması gerekiyorsa ve bu koşullar değiştirilemiyorsa, işverenler, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyacak önlemleri almak zorundadır.

Termal konforu belirleyen faktörler şunlardır: havanın sıcaklığı, havanın nemi, hava akım hızı ve radyant ısı. Radyant ısı, ısı kaynaklarından ışıma yolu ile yayılan ısıdır. Çalışma ortamının termal konforu, insan vücudunun ısısını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir.

Termal konforu etkileyen faktörler ise şunlardır:

  • İşyeri ortamının sıcaklığı, nem durumu ve ortamdaki hava akım hızı
  • Yapılan işin hafif, orta veya ağır bir iş olması ve çalışanın giyim durumu
  • Çalışanın cinsiyeti, yaşı ve beslenme şekli
  • Çalışanın genel fiziki ve sağlık durumu

İşyerlerinde normal çalışma koşulları altında şu standarda uygun şekilde ölçümler yapılmaktadır: TS EN 27243 Sıcak ortamlar - WBGT (yaş-hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini. Bu standart, işyerlerinde kolayca uygulanabilen, sıcak bir ortamda çalışanların maruz kaldığı ısı baskısını değerlendiren ve hızlı bir şekilde tespit eden bir yöntemi kapsamaktadır.

İşyerlerinde termal konfor, çalışanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle günümüzde önem verilmektedir. Termal konfor kısaca, çalışanların vücut savunma ve uyum mekanizmaları bakımından, ortam havasının insan yaradılışına, ruhuna ve sosyal yapısına, yani insana uygun hale getirilmesi demektir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında termal konfor ölçümlerini yapmaktadır.