Temiz Oda Testleri

Temiz Oda Testleri

Sağlık hizmetleri, tıbbi çalışmalar, eczacılık sektörü, laboratuvar hizmetleri, havacılık ve uzay çalışmaları, gıda sektörü ve giderek artan sayıda daha birçok sektörde düzenli temiz oda validasyonu gerekmektedir. Ve bu gereklilik TS EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar standardı ile belli kriterlere bağlanmıştır. Bu uluslararası standart dünya genelinde birçok standart ile uyumludur.

Sözü edilen standart gereğince temiz odaların ve temiz hava cihazlarının sınıflandırma ve test ölçümü için hava kaynaklı partikül sayısının belirlenmesi bir gerekliliktir. Takılı filtre sistemi sızıntı testi ise isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

TS EN ISO 14644 standardı temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamları tespit etmektedir. Bu standardın esasını Federal Standard 209E oluşturmaktadır. ISO 14644 standardının ayrıntıları şu şekildedir:

 • Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
 • Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi
 • Bölüm 3: Deney metotları
 • Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
 • Bölüm 5: İşletme
 • Bölüm 6: Terimler ve tarifler
 • Bölüm 7: Ayırıcı mahfazalar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)
 • Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
 • Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
 • Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması
 • Bölüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi

Temiz oda tasarımında kirliliğe neden olan kaynaklar iki grupta toplanmaktadır: canlı kirleticiler ve cansız kirleticiler. Canlı kirleticiler, bakteriler, mantarlar ve virüsler gibi mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar havada, suda ve pürüzlü yüzeylerde koloni şeklinde yaşarlar. En büyük canlı kirletici kaynağı ise insanlardır. İnsan vücudundan dakikada bin civarında bakteri ve mantar yayılmaktadır.

Cansız kirleticiler ise, havadaki cansız uçucu maddelerdir. Genelde bu maddeler 100 μm’den büyük ise toz olarak isimlendirilir. Kentleşme ve sanayileşme ile birlikte havadaki cansız uçucu maddelerin sayısı ve nitelikleri artmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinden, binaların ısıtma sistemlerinden ve araçların egzostlarından çıkan partiküller önemli cansız kirleticilerdir. Aynı zamanda çalışan makinalar da havaya partikül yaymaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında temiz oda testlerini yapmaktadır.