Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasında, görsel işlerin sıkıntısızca yapılmasında ve uygun bir görüş alanı elde edilmesinde aydınlatma en önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve işyerindeki bazı tehlikelerin görünür hale getirilmesi açısından çalışma ortamının yeterli aydınlıkta olması bütün işyeleri için öncelikli bir konudur.

Çalışma ortamının yeterli aydınlatılmış olması sadece görsel etki yaratma dışında, çalışanların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve moralli olmaları bakımından da önemlidir. Aydınlatmanın yeterli olması çalışanlar üzerinde biyolojik ve psikolojik bakımdan de etkili olmaktadır. Bunun yanında işletmede iş verimini büyük ölçüde etkilemektedir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından aydınlatmanın, işin kaliteli, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasında, hata oranlarının düşürülmesinde ve iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Genel yaklaşım olarak çalışma ortamında aydınlatma sağlanırken mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmak gerekmektedir. Bu sağlanamıyorsa çalışma ortamında aydınlatma kriterlerine uygun bir yapay aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Birçok durumda gün ışığı ve yapay aydınlatma sistemleri birlikte kullanılmaktadır.

Aydınlatma ölçümlerinde aydınlatma şiddeti, lüminesans, yansıtma oranı, doğrudan ve dolaylı aydınlatma, göz kamaşması, ışığın renk sıcaklığı ve renk yansıtma gibi faktörler ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Aydınlatma şiddetinin ve çalışma ortamındaki dağılımının, çalışanların görsel işleri hızlı, güvenli ve rahat şekilde yapmalarında büyük bir etkisi bulunmaktadır. Aydınlatma şiddeti ne kadar yüksekse, yapılan işin detayları daha rahat fark edilmektedir. Yüksek aydınlatma şiddeti, çalışanların konsantrasyon ve motivasyonunu yükseltmekte ve çalışanın performansının yüzde 50 oranında arttırmaktadır. Çalışan daha az hata yapacağı için iş kazalarının sayısı da düşmektedir. İstatistiklere göre iş kazalarının büyük bir kısmı, 200 lüksten daha az aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde olmuştur.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında aydınlatma ölçümlerini yapmaktadır.