Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

Gürültü, duyulması istenmeyen ve rahatsızlık yaratan seslerdir. Sağlıklı ve genç insanlar için normal duyma aralığı, ortalama 20 Hertz’den 20 bin Hertz’e kadardır. İnsan kulağı, 500 ile 4 bin Hertz arası orta frekanslara daha hassastır. Bu aralık normal bir konuşma frekansıdır. Çeşitli iş ortamlarındaki gürültü ise, çalışanların üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkiler yaratan ve iş verimini olumsuz şekilde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır.

Gürültü şiddeti, ses dalgalarının meydana getirdiği basıncın boyutuna bağlıdır (ya da ses dalgalarının genliğine). Bu genlik basınç dalgalanması olarak ölçülmektedir ve desibel olarak tanımlanmaktadır. 0 desibel duyma sınırıdır. Sessiz bir bahçe 20 desibeldir. Fısıltı ile konuşma sesi 40 desibeldir. 70 desibel normal konuşma sesidir. Bir çim biçme makinesinin sesi 100 desibeldir. Derbeli taş kırma makinesi veya elektrikli bir testerenin sesi 110 desibeldir. Acı veren en yüksek ses 140 desibeldir.

Çok yüksek ses geçici sağırlığa neden olabilir. Uzun süre bu ses maruz kalınması durumunda kalıcı sağırlık da olabilir. Aşırı yüksek ses bazı durumlarda kulak zarını delebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır ve bu yönetmelik, çalışanların gürültüye maruz kalmaları yüzünden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için asgari gereklilikleri düzenlemektedir.

Bunun yanında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar da bulunmaktadır. Örneğin, TS 2607 ISO 1999, TS EN ISO 9612, TS EN ISO 11201, TS EN ISO 11202 ve TS EN ISO 11204 standartları gibi.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında çalışma ortamı gürültü ölçümlerini yapmaktadır.