İş Sağlığı ve Güvenliği Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Analizleri

Bütün işletmeler, işin yapılması sırasında ortaya çıkacak tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek durumlardan, çalışanları korumak ve onlara iyi bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları bunu gerektirmektedir. İş güvenliği, bir kaza yaşandıktan sonra değil, daha kaza yaşanmadan her türlü tehlikenin ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalar bütünüdür.

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı şu şekilde özetlenebilir:

  • Çalışanlara, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek
  • Çalışanları, iş ortamının olumsuz etkilerinden korumak
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek
  • Yapılan iş ile çalışanlar arasında uyum sağlamak
  • İşyerinde olası riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en düşük seviyeye çekmek
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden ortaya çıkacak maddi ve manevi zararları önlemeye çalışmak
  • İşletmenin çalışma verimini yükseltmek

Ülkemiz ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri içinde birinci, dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu son derece olumsuz bir tablodur.

Meydana gelen iş kazalarının başlıca sebepleri, sıkışma, ezilme, batma, kesilme, çarpma, düşme ve makinaların neden olduğu kazalardır.

İstatistiklere göre en fazla iş kazası günün ilk saatlerinde olmaktadır. En fazla meslek hastalığı yaşayan yaş grubu 40-44 yaş arasıdır. İş kazalarının hemen hemen yüzde 88’i tehlikeli davranışlardan, yüzde 10’u tehlikeli durumlardan, yüzde 2’si ise kaçınılmaz nedenlerden olmaktadır.

Test ve muayene kuruluşları tarafından iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri kapsamında sayısız ölçümler, testler, analizler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Ölçümü yapılan başlıca konular şunlardır: ortam havası ölçümü, ortamda gaz ölçümü, VOC ölçümü, partikül madde ölçümü, gürültü ölçümü, titreşim ölçümü, aydınlatma ölçümü, ağır metal ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü ve termal konfor ölçümü.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, ortam analizleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği analizlerini yapmaktadır.