Yıldırım Testleri

Yıldırım Testleri

Yıldırımlar yüzünden Amerika’da her yıl ortalama 400 kişi yaşamını kaybetmektedir. Keza her yıl ortalama iki binin üzerinde insan bu yüzden yaralanmaktadır. Yıldırım çarpmalarında ölüm oranı yüzde 30’dur ve kurtulanların yüzde 70’inde ciddi yanıklar oluşmaktadır. Yıldırımlardan en fazla etkilenen kişiler, yürüyüş yapanlar, kamp kuranlar, tarlada çalışanlar, inşaatlarda çalışanlar, golfçüler ve avcılar gibi genelde açık havada bulunan insanlardır.

Elektrik akımı, elektrik yükünün bir noktadan diğer noktaya hareketidir. Bu iki nokta arasında potansiyel farkı varsa akım hareket eder. Bu potansiyel fark volt ile ölçülür. Akımın şiddeti ise amper olarak ölçülür. Evlerde kullanılan alternatif akımın gerilimi 220 volt, sanayide kullanılan alternatif akımın gerilimi 380 volttur. Gerilim miktarı ne kadar yüksek olursa bu gerilime maruz kalan kişinin can güvenliği o oranda tehlikede demektir.

Yıldırım olayı, atmosferde bulunan doğal atmosferik elektriğin pozitif ve negatif yükler arasında boşalması durumudur. Isınan alçak hava, gelen bir soğuk hava tabakası tarafından yukarı itilir. Bu sırada bulutların içinde bulunan pozitif ve negatif yükler birbirinden ayrılır. Bu durumda bulutun tabanında toplanan negatif yükler, denizlerde ve karada bulunan pozitif yükleri çeker. Bu anda yerdeki pozitif yük ışığın üçte biri kadar bir hızla yukarı fırlar ve şimşek çakar.

Direk yıldırım çarpmasında ölüm riski çok yüksektir. Yıldırımdan sıçrayan akımların vücuda temas etmesi, temas noktasında alev yanığı oluşturur. Zeminden yansıyan akımlar ise kalp ritmini bozar ve kan akışını durdurur.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde yıldırım testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.