Topraklama Testleri

Topraklama Testleri

Can ve mal güvenliğini sağlamak ve elektrik şebekesine bağlı yükleri, elektrik akımının beklenmeyen etkilerinden korumak amacı ile, elektrik ile çalışan cihazların veya sistemlerin iletken bölümlerinin toprağa bağlanmasına topraklama denmektedir.

Cihazlarda veya sistemlerde ortaya çıkacak herhangi bir hata, örneğin yalıtımda yaşanacak sorunlar ve bozulmalar yüzünden, tehlikeli bir dokunma gerilimine karşı insan yaşamını korumak için topraklama işlemi yapılmaktadır. Ayrıca topraklama işlemi, elektrik şebekesinin veya elektrik tesisatının doğru çalışmasını sağlamak için de yapılmaktadır.

Elektrik çarpması olayı, tesisatta ortaya çıkacak bir problem yüzünden kaçak akımların insan vücuduna geçmesidir. Bu durumda insan vücudundan geçen akımın büyüklüğü, temas noktasına, vücut direncine ve akımın frekansına bağlıdır.

Topraklama direnci ya da toprağın direnci, toprağın elektrik akımına karşı gösterdiği tepkidir. Aslında toprak zayıf bir iletkendir ama akım için alan yeteri kadar büyük olursa direnç düşer ve toprak iyi bir iletken durumuna gelir. Bu yüzden toprak ile sistemdeki iletkenler arasında bir direnç söz konusudur.

Toprak direncini ölçmek amacı ile torpak megeri adı verilen toprak direnci test cihazı kullanılmaktadır.

Topraklama ölçümleri işyerleri için oldukça önemlidir. Bu ölçümler, elektrik tesisatının bulunduğu yerde iletkenlik açısından ters bir durumun olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır. Elektrik hatlarının geçtiği alanlarda bir kaçak olması durumunda bu durum insanlar üzerinde risk yaratmaktadır. Bir problem yaşamamak için elektrik hatlarının geçtiği yerlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde topraklama testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.